Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej na skali podatkowej. Instrukcja ZUS

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy mają ostatni miesiąc na ustalenie rocznej podstawy oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. W jaki sposób zrobić to prawidłowo na skali podatkowej?

» Jak wypełnić ZUS DRA i RCA za kwiecień 2023? Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2022

Przedsiębiorcy i księgowe są na ostatniej prostej związanej z rozliczeniem dochodów (przychodów) za 2022 rok. W bieżącym roku oprócz standardowego rozliczenia deklaracji PIT, konieczne jest również roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Aby prawidłowo dokonać rocznego rozliczenia trzeba w pierwszej kolejności ustalić podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Zasady postępowania są jednak różne w zależności od formy opodatkowania. Jak zatem ustalić podstawę wymiaru składki zdrowotnej na skali podatkowej?

» Jak ustalić podstawę wymiaru składki zdrowotnej 2022 na ryczałcie? Instrukcja ZUS

Ustalanie podstawy wymiaru zdrowotnej. Skala

Źródło: shutterstock

» Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2022 na nowych drukach ZUS DRA i RCA

Roczna podstawa składki zdrowotnej 2022

Do ustalenia rocznej podstawy składki zdrowotnej zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy:

  1. prowadzą pozarolniczą działalność w formie indywidualnej działalności gospodarczej,
  2. prowadzą działalność w formie spółki – m.in. cywilnej, partnerskiej, jawnej nie będącej podatnikiem podatku CIT,
  3. prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z tzw. „ulgi na start”,

Ich obowiązek rocznego rozliczenia wynika z faktu uzyskiwania w 2022 roku przychodów (dochodów) z tytułu prowadzonej działalności, które opodatkowali:

  • na zasadach skali podatkowej,
  • na zasadach podatku liniowego,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Roczna podstawa składki zdrowotnej – jaki rok składkowy?

Ustalając roczną podstawę składki zdrowotnej należy pamiętać o roku składkowym. Roczna podstawa składki zdrowotnej za 2022 rok ustalana powinna być za rok składkowy trwający od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

 

Ustalanie dochodu rocznego. Co uwzględnić, a co pominąć?

Prawidłowe ustalenie rocznego dochodu może być problematyczne dla przedsiębiorców. Nie wszystkie bowiem wpływy należy brać pod uwagę ustalając roczny dochód. Jak tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,, Przy ustalaniu rocznego dochodu nie uwzględnia się:

1. Przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wyłączenie to obejmuje zarówno przychody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o PIT, jak i odrębnych przepisów. Wyłączenie to nie obejmuje jednak:

  • przychodów zwolnionych z podatku PIT w ramach ulg: PIT zero na powrót, PIT zero dla rodzin 4+, PIT zero dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 152 – 154 ustawy o PIT), które powinny być uwzględnione w kwocie przychodu.
  • przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz przychodów osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji i uzyskanych na terenie określonym w tej decyzji o wsparciu.

2.  Przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jak też poniesionych w tym okresie kosztów uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o PIT.

3.  Przychodów uzyskanych w okresie nie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu (ubezpieczenie w KRUS, wyłączenie polskiego ustawodawstwa)

4.  Przychodów osiągniętych w miesiącach, w których ubezpieczony spełniał warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 82 ust. 8-9a ustawy zdrowotnej. W takich przypadkach dla celów obliczania dochodu nie uwzględnia się także poniesionych w tych miesiącach kosztów uzyskania przychodów oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne”.

 

Więcej o ustalaniu rocznego dochodu, stosowaniu różnic remanentowych i uwzględnianiu kosztów znajdziesz w webinarze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Składka zdrowotna. Co z różnicami remanentowymi?

Ustalając podstawę wymiaru składki zdrowotnej nie należy zapominać również o różnicach remanentowych. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami dochód uzyskiwany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, musi być ustalany z uwzględnieniem różnic remanentowych obliczanych dla potrzeb podatku PIT. Jeśli więc remanent końcowy jest niższy od remanentu początkowego oznacza to obniżenie dochodu, a tym samym i podstawy wymiaru składki. Przedsiębiorca mógł zatem uwzględnić to obniżenie w kontekście dochodu za grudzień 2022 r. przy rozliczeniu składki należnej za styczeń 2023 r. albo w kontekście rozliczenia rocznego, w którym pomniejszy dochód roczny za rok 2022.

Więcej o różnicach remanentowych w artykułach:

1. ,,Zdrowotne: Jeśli remanent końcowy jest niższy od remanentu początkowego",

2. ,,Uwzględnienie różnic remanentowych przy ustalaniu składki zdrowotnej za 2022 r. i 2023 r.".

 

Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Instrukcja ZUS

Pomocą w ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej może być również seria filmów instruktażowych przygotowanych przez ZUS. Wideoporadnik dotyczący zasad postępowania na skali podatkowej dostępny jest poniżej:

Źródło: ZUS

Składka zdrowotnaZUSPolski ŁadSkala podatkowa