Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak wypełnić ZUS DRA i RCA za kwiecień 2023? Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2022

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy mają czas do 22 maja na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok, które dokonuje się na dokumentach rozliczeniowych za kwiecień 2023 roku. Jak prawidłowo wypełnić roczne dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA i ZUS RCA?

» Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorców

Przedsiębiorcy i księgowe stoją przed ciężkim zadaniem, jakim jest roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Zadanie to nie jest łatwe do wykonania. Wymaga bowiem nie tylko ustalenie rocznego dochodu, a co za tym idzie nadpłaty bądź niedopłaty składki zdrowotnej, lecz także prawidłowego wypełnienia deklaracji rozliczeniowych. Jak prawidłowo je wypełnić?

» Ekspert o rozliczeniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców za 2022 r

Kwietniowe ZUS DRA i ZUS RCA a zdrowotna 2022

Źródło: shutterstock

» Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2022 na nowych drukach ZUS DRA i RCA

ZUS DRA i ZUS RCA za kwiecień. Dodatkowe kolumny do wypełnienia

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej ciąży na płatnikach składek, którzy w 2022 roku stosowali jedną z poniższych form opodatkowania działalności gospodarczej:

  1. Skala podatkowa,
  2. Podatek liniowy,
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wspomniani przedsiębiorcy w terminie najpóźniej do 22 maja muszą dokonać rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zrobią to za pośrednictwem dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA za kwiecień 2023 roku.

 

Rozliczenie roczne przekazać należy w dokumencie za kwiecień 2023 roku:

  • w ZUS DRA (blok XII), jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo,
  • w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli przedsiębiorca opłaca składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Prawidłowe wypełnianie rocznego ZUS DRA i ZUS RCA

Płatnicy składek, którzy mają wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić roczne rozliczenie składki zdrowotnej na druku ZUS DRA mogą posiłkować się webinarem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z instrukcją roczne rozliczenie składki zdrowotnej należy wskazać w bloku XII ZUS DRA według poniższego schematu:

 

Jak wypełnić kwietniowy ZUS DRA

Źródło: webinar Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Jak wypełnić kwietniowy ZUS DRA

Źródło: webinar Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Wypełnianie bloku III.F. ZUS RCA odbywa się w sposób analogiczny do ZUS DRA.

 

Jak wypełnić kwietniowy ZUS RCA

Źródło: ZUS.pl

 

Uwaga na nowe druki ZUS DRA i ZUS RCA od 1 maja

Zanim przystąpimy do rocznego rozliczania składki zdrowotnej warto pamiętać, że z dniem 1 maja zmieniają się wersje druków ZUS DRA i ZUS RCA. Rocznego rozliczenia należy dokonać już na nowych drukach wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2023 poz. 258).

ZUSSkładka zdrowotnaPolski ŁadPodatki 2022