Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Uwzględnienie różnic remanentowych przy ustalaniu składki zdrowotnej za 2022 r. i 2023 r.

Iwona Maczalska

Nowelizacją ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. wprowadzono przepisy przejściowe dotyczące rozliczenia sprzedaży środka trwałego oraz różnic remanentowych w kontekście ustalania składki zdrowotnej przedsiębiorcy. Jak prawidłowo uwzględniać różnice remanentowe w 2022 i 2023 roku? O wyjaśnienia przepisów poprosiło SKwP Ministerstwo Zdrowia.

» Zdrowotne: Jeśli remanent końcowy jest niższy od remanentu początkowego

Prawidłowe rozliczenie sprzedaży środka trwałego i uwzględnianie różnic remanentowych, nadal budzi wiele wątpliwości wśród księgowych. Pomocą nie są ciągle zmieniające się przepisy prawa, w tym m.in. przepisy przejściowe wprowadzone ustawą z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807). Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej dochód należy powiększać, czy może pomniejszać o odpisy amortyzacyjne?

 

Sprzedaż środka trwałego i różnice remanentowe a zdrowotna 2022 i 2023

Źródło: shutterstock

Sprzedaż środka trwałego. Jaka składka zdrowotna?

Jak zaalarmowało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, wątpliwości budzi kwestia rozliczania sprzedaży środka trwałego w kontekście ustalania podstawy składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym. Chodzi m.in. o możliwość niepowiększania dochodu przedsiębiorcy o odpisy amortyzacyjne dokonane przed 1 stycznia 2022 r. - w przypadku sprzedaży środków trwałych w roku 2022 r. Czy nowe przepisy mają zastosowanie zarówno wtedy, gdy wartość sprzedaży środka trwałego jest wyższa od wartości początkowej, jak i gdy wartość sprzedaży środka trwałego jest niższa niż wartość początkowa?

 

Różnice remanentowe a składka zdrowotna 2022 i 2023

Na zapytanie SKwP odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia. W przedstawionych wyjaśnieniach można przeczytać, że ,, przy ustalaniu dochodu dla celów obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy zobowiązani są uwzględniać także różnice remanentowe obliczane dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie jednak z art. 36 ustawy o zmianie KSH, przy ustalaniu w 2022 r. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie powiększa się dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i ust. 2c pkt 1 i 3 ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej, o różnicę określoną w art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o PIT. W konsekwencji, dochód ustalany za rok 2022 dla celów obliczania składki zdrowotnej, tj. należnej za rok składkowy trwający od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., nie podlega zwiększeniu o różnicę remanentową, gdy remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego”.

 

Jak zatem prawidłowo ustalić dochód będący podstawą składki zdrowotnej przedsiębiorcy?

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia ,,przy ustalaniu dochodu dla celów obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za ww. rok składkowy przedsiębiorcy:

a) powinni pomniejszyć dochód za rok 2022, jeżeli różnica remanentowa jest ujemna (remanent końcowy jest niższy od początkowego)

- albo

b) nie uwzględniać dodatniej różnicy remanentowej (remanent końcowy jest wyższy od początkowego).

 

W przypadku ujemnych różnic remanentowych możliwe jest zatem pomniejszenie dochodu za grudzień 2022 r. przy obliczaniu składki należnej za styczeń 2023 r.”.

 

Co ważne - przy ustalaniu dochodu za kolejny rok kalendarzowy, różnice remanentowe ustalone w kontekście danego roku kalendarzowego, nie powinny być uwzględniane.

 

Pełne wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia dostępne są na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce:

https://skwp.pl//content/uploads/2023/03/2023-03-17-Ministerstwo-Zdrowia-odpowiedz-na-pismo-SKwP-ZG-SEK-LL-168-2023.pdf

Składka zdrowotnaZUSSkala podatkowaPodatek liniowy