Podatki i opłaty lokalne 2024 mocno w górę. Jest obwieszczenie Ministra Finansów

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów wydało obwieszczenie w sprawie stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały w 2024 roku. Wskazane kwoty określają możliwe górne granice podatków, jakie mogą nałożyć gminy od stycznia przyszłego roku. Okazuje się, że musimy przyszykować się na spore podwyżki.

» Wyższy podatek od posiadania psa w 2024 roku. Kto zapłaci podatek od czworonoga?

W drodze obwieszczenia z dnia 21 lipca 2023 roku [M.P. 2022 poz. 774], Ministerstwo Finansów zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały od stycznia 2024 roku. Wskazane w obwieszczeniu kwoty podatków są znacząco wyższe od tych, obowiązujących w 2023 roku. 

Podatki i opłaty lokalne 2024

Źródło: shutterstock.com

Duża podwyżka podatków i opłat lokalnych w 2024 roku

Wskazane poniżej kwoty, to górne granice podatków, jakie będą mogły obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Podkreślić jednak należy, że nie wszystkie stawki podatków i opłat lokalnych muszą wzrosnać o wskazaną kwotę. O faktycznej wysokości stawek podatków i opłat w danym roku decyduje bowiem każda gmina w drodze uchwały rady. Mimo tego faktyczne podwyżki określone przez gminę nie mogą być wyższe niż ustalone przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

 

Podatki i opłaty lokalne - oficjalne stawki na 2024 rok

Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 roku wskazuje podwyżkę m.in. podatków dot. pojazdów samochodowych, podatku od nieruchomości, opłaty targowej, czy opłaty od posiadania psów. Szczegóły dotyczące wzrostu podatków w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Podatki lokalne 2023-2024
Podatek od:Stawka
2023
Stawka 2024Wzrosty 2023/2024
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków1,16 zł1,34 zł+0,18 zł
gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych5,79 zł6,66 zł+0,87 zł
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,61 zł0,71 zł+0,10 zł
gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji3,81 zł4,39 zł+0,58 zł
budynków mieszkalnych1,00 zł1,15 zł+0,15 zł
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej28,78 zł33,10 zł+4,32 zł
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym13,47 zł15,50 zł+2,03 zł
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń5,87 zł6,76 zł+0,89 zł
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego9,71 zł11,17 zł+1,46 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ***1020,16 zł1173,19 zł+153,03 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ***1701,84 zł1957,12 zł+255,28 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton ***2042,19 zł2348,52 zł+306,33 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ***3897,01 zł4481,57 zł+584,56 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ***2382,52 zł2739,90 zł+357,38 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie ***3012,13 zł3463,95 zł+451,82 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton ***3897,01 zł4481,57 zł+584,56 zł
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ***2042,19 zł2348,52 zł+306,33 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie ***2382,52 zł2739,90 zł+357,38 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton ***3012,13 zł3463,95 zł+451,82 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc2411,44 zł2773,16 zł+361,72 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc3048,71 zł3506,02 zł+457,31 zł
opłata targowa953,38 zł1096,39 zł+143,01 zł
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach2,80 zł3,22 zł+0,42 zł
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej3,94 zł4,54 zł+0,60 zł
opłata uzdrowiskowa5,40 zł6,21 zł+0,81 zł
posiadania psów150,93 zł173,57 zł+22,64 zł
opłata reklamowa (obowiązuje od 11 września 2015)3,14 zł dziennie i 0,28 zł gr/m2 dziennie3,62 zł dziennie i 0,33 zł zł gr/m2 dziennie+0,48 zł dziennie + 0,05 gr/m2 dziennie

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

 

Inne podatki