PIT-4R, PIT-8AR za 2021 rok. Jaka wersja druków w 2022 roku?

Iwona Maczalska

Tylko do końca stycznia płatnicy mają czas na przekazanie do urzędu skarbowego niektórych druków podatkowych. Mowa o drukach PIT-4R, PIT-8AR. Jaka wersja wspomnianych druków będzie poprawna dla rozliczeń roku 2021?

» Jaka wersja informacji PIT-11 obowiązuje w 2022 roku?

Od początku roku płatnicy mają możliwość wysyłania do urzędów skarbowych deklaracji PIT-4R, PIT-8AR. Jakie wersje druków należy wypełniać w 2022 roku? Wyjaśniamy.

PIT-8AR i PIT-4R - jaka wersja na 2022 rok

Źródło: shutterstock

 

PIT-4R, PIT-8AR – jaka wersja druku w 2022 roku?

Poszukując właściwych formularzy PIT, mających zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) w całym 2021 roku należy posiłkować się Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 420). Rozporządzenie to zawiera wzory druków mających zastosowanie w 2022 roku:

  1. PIT-4R – deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowywersja 12.,
  2. PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowymwersja 11.,
Rodzaj deklaracji (Pobierz)Opis
PIT-4R deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8ARdeklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-4R, PIT-8AR - tylko do końca stycznia w 2022 roku

Ostateczny termin wysyłki  deklaracji PIT-8AR oraz PIT-4R do urzędu skarbowego mija w 2022 roku 31 stycznia. Warto dotrzymywać obowiązujących terminów przekazania deklaracji podatkowych. Za przekroczenie obowiązującego, ustawowego terminu grożą bowiem płatnikowi przykre konsekwencje karno-skarbowe.

Ustawodawca w art. 54. § 1. Kodeksu karnego skarbowego wskazuje, że ,,Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

Płatnik PITRozliczenie roczne