Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jaka wersja informacji PIT-11 obowiązuje w 2022 roku?

Iwona Maczalska

Płatnicy podatku PIT mogą już wysyłać informacje PIT-11 za 2021 rok do urzędu skarbowego. Mają na to czas do poniedziałku 31 stycznia. Jaka wersja druku obowiązuje w 2022 roku?

» Nowe wzory PIT za 2021 rok

Każdy płatnik podatku PIT, który w 2021 roku pobierał zaliczki PITzobowiązany jest do sporządzenia i przekazania informacji PIT-11. Informację PIT-11 zgodnie z przepisami prawa należy przesłać w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego oraz pracowników. Jaką wersję druku PIT-11 i do kiedy należy wysłać do urzędu skarbowego i podatnika?

Jaka wersja PIT-11 za 2021 rok?

Źrodło: FORUM

PIT-11 w wersji 27. za 2021 rok

W rocznych rozliczeniach podatku PIT za 2021 rok zastosowanie będzie miał druk PIT-11 w wersji 27. Wynika to z Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik nr. 3).

Informację PIT-11 w wersji obowiązującej w 2022 roku można pobrać poniżej:

 

Rodzaj drukuOpis
Informacja PIT-11 za 2021 rokInformacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Terminy składania PIT-11 w 2022 roku

Ostateczny termin złożenia druku PIT-11 uzależniony jest od jego odbiorcy. Płatnik PIT na złożenie elektronicznej wersji PIT-11 do Urzędu Skarbowego ma czas wyłącznie do końca stycznia, czyli do poniedziałku 31 stycznia. Termin przekazania informacji PIT-11 pracownikom (podatnikom) jest dłuższy i mija z końcem lutego (w 2022 roku 28 lutego).

 

PIT-11Rozliczenie rocznePłatnik PITPodatek PIT