Jak nie zapłacić 32% PIT od dochodów powyżej 120 tys.? Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu 2023

Iwona Maczalska

Pracownik, który zamierza wspólnie rozliczyć się z małżonkiem za 2023 rok, powinien o tym fakcie zawiadomić swojego pracodawcę. Dzięki temu możliwe będzie bowiem ulgowe obliczanie miesięcznych zaliczek PIT. Zanim jednak to zrobi, warto sprawdzić, czy w jego przypadku wspólne rozliczenie z małżonkiem będzie aby na pewno korzystne.

» Rozliczenie PIT wspólne z małżonkiem 2022/2023

Przepisy Polskiego Ładu, zarówno te, które weszły w życie w styczniu 2022 roku, jak i ich nowelizacja z lipca 2022 roku, nie usunęła z przepisów podatkowych prawa podatników do wspólnego opodatkowania dochodów w rocznym zeznaniu PIT. Przepisy uległy jednak zmianie. Dla kogo będzie korzystne wspólne rozliczenie z małżonkiem i kto powinien zadbać o złożenie oświadczenia u pracodawcy? Wyjaśniamy.

» Polski Ład: zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków

Wspólne rozliczenie z małżonkiem. Komu się opłaca?

Źródło: shutterstock

Wspólne rozliczenie z małżonkiem 2023. Zmiany Polskiego Ładu

W rocznych rozliczeniach podatku PIT za 2022 rok, nadal możliwe będzie złożenie jednego, wspólnego zeznania podatkowego przez obojga małżonków. Zmieniły się jednak przepisy prawa, które wpływają bezpośrednio na poziom korzyści, jaką zyskają wspólnie rozliczający się podatnicy. Mowa w szczególności o podniesieniu kwoty wolnej od podatku w 2022 roku do 30 000 zł. To jednak nie wszystko. Za sprawą nowych przepisów rozszerzono katalog podatników, którzy mogą się rozliczyć wspólnie. Więcej na ten temat w artykule ,, Polski Ład. Czy w 2023 roku wspólne rozliczenie z małżonkiem będzie nadal możliwe?”.

 

Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu w 2023 roku. Konsekwencje w naliczaniu wynagrodzenia

Złożenie oświadczenia u pracodawcy o chęci wspólnego rozliczenia dochodów obojga małżonków, ma kluczowe znaczenie w przypadku comiesięcznego naliczania zaliczek na podatek PIT. Po złożeniu oświadczenia, w przypadku gdy drugi małżonek nie osiąga żadnych dochodów, a dochody pracownika nie przekroczą 120 000 zł pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 12% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek 2 x 300 zł.

Inne postepowanie będzie miało miejsce, gdy dochody pracownika przekroczą kwotę 120 000 zł rocznie. Wówczas pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości 12% i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek 1 x 300 zł.

Warto podkreślić, że niezłożenie oświadczenia o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem nie powoduje utraty prawa do preferencyjnego rozliczenia podatku. Ulgowe naliczanie zaliczek PIT nie następuje co miesiąc, lecz jest rozliczane w postaci zwrotu podatku PIT w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem. Dla kogo korzystne?

Złożenie oświadczenia o wspólnym rozliczaniu dochodów niestety nie dla wszystkich podatników będzie korzystne. Kto z tego rozwiązania skorzysta najbardziej? Jak tłumaczy doradca podatkowy kancelarii prawnej ID Advisory, Remigiusz Fijak ,, Opłacalność złożenia oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu z małżonkiem zależy od wysokości dochodów osiąganych przez każdego z nich. Takie oświadczenie będzie korzystne w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie będzie osiągał w ogóle dochodów lub jego dochody nie przekroczą kwoty 30.000 zł. W takich okolicznościach przy rozliczeniu samodzielnie osoba ta nie skorzysta w pełni (lub w ogóle w przypadku braku dochodów) z odliczenia kwoty zmniejszającej podatek, która obecnie wynosi 3.600 zł. Przy dochodach drugiego małżonka przekraczających 60.000 zł kwota zmniejszająca podatek dla każdego z małżonków zostanie w pełni rozliczona”.

To jednak nie wszystko. Jak podkreśla doradca podatkowy Remigiusz Fijak ,, Korzyść będzie jeszcze większa, jeżeli dochody jednego z małżonków przekroczą próg 120.000 zł. Od nadwyżki, ponad tę kwotę dochody opodatkowane są podwyższoną stawką podatku 32%. Konstrukcja wspólnego opodatkowania z małżonkiem, zgodnie z którą podatek kalkuluje się od połowy dochodów obojga małżonków a następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez dwa, skutkuje tym, że możliwe jest opodatkowanie stawką 12% nie dochodu do wysokości 120.000 zł ale nawet 240.000 zł. Przykładowo, jeżeli jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów a drugi z małżonków osiąga dochód w wysokości 240.000 zł, to realnie małżonkowie zapłacą od tej kwoty podatek według stawki 12%. Także jeżeli jeden z małżonków będzie osiągał dochody w przedziale 30.000-120.000 zł a drugi ponad 120.000 zł, ich wspólne opodatkowanie będzie korzystniejsze niż opodatkowanie osobno”.

 

Wspólne rozliczenie - kiedy opodatkowanie wspólne będzie neutralne / niekorzystne?

Przekroczenie progu podatkowego przez jednego z małżonków będzie dobrym pretekstem do wspólnego rozliczenia w PIT. Kto jednak nie skorzysta rozliczając się wspólnie?

,, Jeżeli każdy z małżonków zarabia w granicach 30.000-120.000 zł, to w praktyce wspólne rozliczenie nie przyniesie małżonkom korzyści finansowych, ponieważ niezależnie czy rozliczą się osobno, czy wspólnie, łączny podatek do zapłaty będzie zawsze taki sam. Wspólne rozliczenie nie przyniesie także korzyści jeżeli dochody każdego z małżonków będą przekraczać 120.000 zł” – tłumaczy Remigiusz Fijak.

 

Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu - nowy wzór obowiązujący od 2023 roku

Dotychczas nie było urzędowego druku oświadczenia o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem. Jego wzór ustalany był indywidualnie przez pracodawców. W odpowiedzi na wprowadzenie nowych przepisów Polskiego Ładu, Ministerstwo Finansów przygotowało nowy, kompleksowy wzór druku PIT-2. Zawiera on w swoim zakresie komplet 9 różnych oświadczeń składanych przez pracownika pracodawcy, w tym m.in. oświadczenie o wspólnym rozliczeniu małżonków.

Aby zadeklarować chęć wspólnego rozliczenia, pracownik wypełniając nowy druk PIT-2 (9) powinien zwrócić szczególną uwagę na rubrykę E. druku ,, OŚWIADCZENIE PODATNIKA SKŁADANE PŁATNIKOWI O ZAMIARZE PREFERENCYJNEGO OPODATKOWANIA DOCHODÓW (Z MAŁŻONKIEM / JAKO OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECKO)”.

Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu małżonków w PIT-2

Źródło: gov.pl

Warto jednak wiedzieć, że ustawodawca nie nakazuje obligatoryjnie stosować nowego druku PIT-2. Jeżeli pracodawca posiada swoje druki oświadczeń, to może nadal stosować je w zakładzie pracy.

Czy w 2023 roku muszę złożyć ponownie oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

Oświadczenie o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem zazwyczaj składa się na dany rok podatkowy. Na określonym druku podatnik deklaruje bowiem, że za dany rok zamierza opodatkować swoje dochody łącznie z małżonkiem. Jeżeli więc w 2022 roku wypełniłeś oświadczenie o wspólnym rozliczeniu, w którym wskazałeś, że rozliczysz się z małżonkiem w danym roku (np. 2022), to w nowymm 2023 roku konieczne będzie ponowne złożenie oświadczenia o wspólnym rozliczeniu małżonków. 

Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu 2022

Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, które złożymy w styczniu 2023 roku, będzie miało zastosowanie do rocznych rozliczeń PIT w 2024 roku. Inaczej będzie w przypadku oświadczeń złożonych w 2022 roku. Osoby te uwzględnią wspólne rozliczenie już w przyszłorocznym zeznaniu PIT 2023. Warto jednak pamiętać o zmianach Polskiego Ładu. Zamieszanie, jakie w związku z nim powstało spowodowało, że duża część podatników składała oświadczenia dopiero w trakcie roku. Złożenie oświadczenia w lipcu 2022 roku pozwoliło m.in. na skorzystanie z podwójnej kwoty wolnej od podatku 2x3000zł.

Najczęściej zadawane pytania

1. Komu opłaca się złożenie oświadczenia o wspołnym rozliczeniu małżonków?

Opłacalność złożenia oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu z małżonkiem zależy od wysokości dochodów osiąganych przez każdego z nich. Takie oświadczenie będzie korzystne w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie będzie osiągał w ogóle dochodów lub jego dochody nie przekroczą kwoty 30.000 zł. ...

2. Czy oświadczenie o wspólnym rozliczeniu małżonków należy składać na PIT-2?

Dotychczas nie było urzędowego druku oświadczenia o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem. Jego wzór ustalany był indywidualnie przez pracodawców. W odpowiedzi na wprowadzenie nowych przepisów Polskiego Ładu, Ministerstwo Finansów przygotowało nowy, kompleksowy wzór druku PIT-2. Zawiera on m.in. oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem ...

3. Czy co roku należy składać oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

Oświadczenie o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem zazwyczaj składa się na dany rok podatkowy. Na określonym druku podatnik deklaruje bowiem, że za dany rok zamierza opodatkować swoje dochody łącznie z małżonkiem. Jeżeli więc w 2022 roku wypełniłeś oświadczenie o wspólnym rozliczeniu, w którym wskazałeś, że rozliczysz się z małżonkiem w danym roku (np. 2022), to w nowymm 2023 roku konieczne będzie ponowne złożenie oświadczenia ...

4. Kto nie skorzysta na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

Jeżeli każdy z małżonków zarabia w granicach 30.000-120.000 zł, to w praktyce wspólne rozliczenie nie przyniesie małżonkom korzyści finansowych, ponieważ niezależnie czy rozliczą się osobno, czy wspólnie, łączny podatek do zapłaty będzie zawsze taki sam. Wspólne rozliczenie nie przyniesie także korzyści jeżeli dochody każdego z małżonków będą przekraczać 120.000 zł ...

5. Dla kogo korzystne wspólne rozliczenie z małżonkiem?

Takie oświadczenie będzie korzystne w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie będzie osiągał w ogóle dochodów lub jego dochody nie przekroczą kwoty 30.000 zł. W takich okolicznościach przy rozliczeniu samodzielnie osoba ta nie skorzysta w pełni (lub w ogóle w przypadku braku dochodów) z odliczenia kwoty zmniejszającej podatek, która obecnie wynosi 3.600 zł ...

6. Jak nie zapłacić 32% PIT?

Osoby z wyższymi zarobkami mogą uniknąć konieczności zapłaty 32% PIT. Rozwiązaniem może być wspólne opodatkowanie małżonków ...

Wspólne rozliczenie PITRozliczenie roczneKwota wolna od podatkuPolski ŁadPodatek PIT