Polski Ład. Czy w 2023 roku wspólne rozliczenie z małżonkiem będzie nadal możliwe?

Iwona Maczalska

Polski Ład wprowadził wiele zmian w zakresie podatków. Dotkną one również rocznych rozliczeń podatku PIT. Czy Nowy Ład pozwoli nadal na wspólne rozliczenie małżonków w takim zakresie jak dotychczas?

Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu zmianie uległo wiele przepisów prawa podatkowego. Dotknęły one również kwestii wspólnego rozliczenia małżonków. Czy oznacza to, że rozliczenia dokonamy na innych zasadach niż w 2022 roku? Wyjaśniamy.

Czy w 2023 roku nadal można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Źródło: shutterstock

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT w 2023 roku

Wątpliwości podatników budzi kwestia tego, czy w 2023 roku nadal obowiązywać będzie tzw. wspólne rozliczenie małżonków. Jak tłumaczy resort finansów – w 2023 roku podatnicy nadal będą mogli dokonać wspólnego rozliczenia obojga małżonków. Odbędzie się to jednak na nieco innych zasadach niżeli w poprzednim roku. Co się zmieni?

Wspólne rozliczenie małżonków - 4 kluczowe zmiany

Polski Ład objął swoim zakresem również wspólne rozliczenie małżonków. Wśród kluczowych zmian znalazło się:

  1. Możliwość wspólnego rozliczenia małżonków również w roku, w którym dokonano zawarcia związku małżeńskiego,
  2. Wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł, która ma zastosowanie również w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
  3. Możliwość wspólnego rozliczenia również w przypadku, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym bądź ryczałtem – pod warunkiem, że w 2022 roku nie uzyskali żadnych przychodów lub nie ponieśli żadnych wydatków, które wpływałyby na wysokość kosztów podatkowych,
  4. Zwiększenie progu podatkowego, który ma zastosowanie również do wspólnego rozliczenia małżonków.

Konsekwencje powyższych zmian dla podatników chcących rozliczyć się wspólnie w PIT w 2023 roku, zostały opisane w artykule ,, 4 ważne zmiany w PIT dla małżonków rozliczających się wspólnie za 2022 r.”.

Jak dokonać wspólnego rozliczenia małżonków w PIT 2023?

Wspólne rozliczenie małżonków polega na złożeniu wspólnego oświadczenia podatkowego we właściwym zeznaniu PIT. Jak tłumaczy jednak Ministerstwo Finansów ,, Małżonkowie składają wniosek w zeznaniu podatkowym. Mogą to zrobić wspólnie (pod wnioskiem podpisuje się mąż i żona) albo wniosek składa jeden z małżonków. Złożenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go, przez jego współmałżonka, do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Małżonkowie, którzy złożą wniosek o łączne opodatkowanie ich dochodów oraz spełniają warunki do tej preferencji, obliczają podatek od sumy swoich dochodów – po uprzednim odliczeniu przez każdego z małżonków ulg od dochodu. Podatek obliczają od połowy łącznych dochodów małżonków. Tak obliczony podatek mnożą razy dwa”.

 

Więcej o wspólnym rozliczeniu znajdziesz w poradniku PIT.pl ,,Wspólne rozliczenie małżonków a PIT 2023”.

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy będzie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w 2023 roku?

Tak. Rozliczenia dokonamy jednak na nieco innych zasadach niż w 2022 roku ...

2. Czy w Polskim Ładzie można rozliczyć się z małżonkiem?

Tak. Polski Ład zmienił jednak niektóre zasady wspólnego rozliczania ...

Wspólne rozliczenie PITRozliczenie rocznePIT-36PIT-37Skala podatkowaPolski Bon Turystyczny