Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

4 ważne zmiany w PIT dla małżonków rozliczających się wspólnie za 2022 r.

Ewelina Czechowicz 20.10.2022 20:30 (aktualizacja: )

Polski Ład wprowadził wiele zmian w systemie podatkowym. Dziś przypominamy najważniejsze zmiany, które obejmują wspólne rozliczenie małżonków za 2022 r.

Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego ładu wpływają na zasady wspólnego rozliczenia małżonków. Najważniejsze zmiany, o których powinni wiedzieć podatnicy to:

Zawarcie związku małżeńskiego w trakcie roku a prawo do wspólnego rozliczenia małżonków

Zgodnie z wprowadzonymi już od 2021 roku zmianami podatnicy nie muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok, aby zyskać prawo do wspólnego rozliczenia. Wystarczy, że np. małżeństwo zostanie zawarte w grudniu 2022 r. i małżonkowie mogą się wspólnie rozliczyć się za 2022 r.

4 ważny zmiany w PIT dla małżonków rozliczających się wspólnie za 2022 r.

Źródło: shutterstock

30 000 zł kwoty wolnej od podatku

Od stycznia 2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku, która jeszcze bardziej może przekonywać małżonków do wspólnego rozliczenia. O 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. kwota zmniejszająca podatek wynosiła 5.100 zł, po kolejnych zmianach od 1 lipca 2022 r. kwota zmniejszająca wynosi 3.600 zł z uwagi na obniżenie podatku z 17% na 12%.

Kwota wolna od podatku może przekonywać do wspólnego rozliczenia małżonków w sytuacji kiedy jeden z małżonków nie pracuje lub jego dochody są relatywnie niskie. Znaczny wzrost kwoty wolnej od podatku zapewne jest przesłanką do rozważenia wspólnego rozliczenia za 2022 r.

Wyższy I próg podatkowy 120 000 zł

W ramach Polskiego ładu podwyższono również  I próg podatkowy. Od 1 stycznia 2022 r. wzrósł on  z 85.528 zł do 120.000 zł. Zmiana ta jest również z korzyścią dla małżonków. Szczególnie skorzystają małżeństwa, w których jeden z małżonków zarabia powyżej 120.000 zł a drugi znacznie poniżej. W takiej sytuacji po zsumowaniu dochodów i podzieleniu przez dwa może się okazać że lepiej zarabiający małżonek nie musi płacić podatku w wysokości 32 % i oboje małżonkowie zapłacą 12 % PIT.

Ulga dla klasy średniej

Od 1 lipca 2022 r. kontrowersyjna ulga dla klasy średniej została wyeliminowana z systemu podatkowego. Tylko nieliczne osoby otrzymają dodatkową rekompensatę w związku z likwidacją ulgi dla klasy średniej.

W myśl Polskiego ładu 1.0 z ulgi dla klasy średniej mogli korzystać pracownicy oraz przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej uzyskujący miesięcznie przychody/dochody od 5701 zł do 11 141 zł, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Formą rekompensaty za zlikwidowanie tej ulgi ma być obniżenie od 1 lipca 2022 r. stawki PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%. W niektórych przypadkach podatnicy otrzymają również zwrot podatku od fiskusa.

Rekompensata za likwidację ulgi dla klasy średniej

W sytuacji kiedy podatek należny obliczany wg przepisów obowiązujących przed likwidacją ulgi dla klasy średniej będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r., właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy. Hipotetyczny podatek należny będzie obliczony według przepisów obowiązujących w PIT przed 1 lipca 2022 r. Zwrot wyliczonej różnicy będzie dokonywany przez fiskusa z urzędu. Podatnicy nie będą musieli składać żadnego wniosku. Każdy podatnik, u którego wystąpi kwota różnicy do zwrotu, otrzyma od właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację o wystąpieniu kwoty różnicy w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania.

Wspólne rozliczenie PITRozliczenie rocznePolski ŁadPodatki 2022Kwota wolna od podatkuSkala podatkowa