Nowy PIT-2 na 2023 rok. Rząd opublikował obszerny wzór oświadczenia

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przygotowało wzór oświadczenia PIT-2 dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kompleksowy wzór oświadczenia jest odpowiedzią na zmiany Polskiego Ładu, jakie weszły w życie w lipcu 2022 roku. Udostępniony wzór jest obszerny i zawiera zestaw oświadczeń i wniosków podatnika.

» PIT-2 2022. Jakie zmiany w ustawie Polski Ład 2.0?

Wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej Polski Ład 1.0, zaczęły obowiązywać nowe zapisy dotyczące stosowania oświadczenia PIT-2. W myśl zmian oświadczenie o poborze miesięcznych zaliczek na podatek PIT już od stycznia 2023 roku będzie mogło być składane przez większą liczbę podatników. To jednak nie wszystko. Zmiany wymusiły konieczność przygotowania jednolitego wzoru druku PIT-2, który będzie zawierał wszystkie zmiany Polskiego Ładu.

» MF: Przewodnik dla podatnika po oświadczeniu PIT-2. Zmiany 2022

Nowy wzór PIT-2 2023 (Polski Ład)

Źródło: shutterstock

Nowy wzór PIT-2 - zestaw oświadczeń podatnika w jednym druku

Już na etapie projektowania Polskiego Ładu 2.0 rząd zapowiadał prace nad stworzeniem kompleksowego druku PIT-2, który zawierałby szereg dotychczasowych oświadczeń, jakie zmuszony był składać w zakładzie pracy pracownik. Każde z oświadczeń składane musiało być odrębnie. Mowa min. o zgodzie na uwzględnianiu kwoty wolnej od podatku w obliczaniu podatku PIT, czy oświadczeniu o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem. To już niebawem się zmieni. 

Co zawiera nowy druk PIT-2?

W nowym oświadczeniu PIT-2 znajduje się cały katalog kwestii, które pracownik będzie mógł wybrać. Wówczas będą one obowiązywały przy jego rozliczeniu podatkowym i będą miały wpływ na wysokość miesięcznego, wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia.

I tak, nowy druk PIT-2 zawiera szereg oświadczeń pracownika:

  1. Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
  2. Oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
  3. Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
  4. Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień tj. ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów,
  5. Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
  6. Wniosek podatnika o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,
  7. Wniosek podatnika o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym.

Co ze stary drukiem PIT-2. Czy konieczne jest złożenie nowego druku?

Jak informuje Ministerstwo Finansów ,, Oświadczenia i wnioski z wyjątkiem wniosku w części J, który dotyczy jednego roku, dotyczą również kolejnych lat podatkowych. Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli zmieniły się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek. Wycofanie i zmiana złożonego wcześniej oświadczenia lub wniosku następuje poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku. Przykładowo, jeśli podatnik chce zmienić lub wycofać wcześniej złożone zakładowi pracy oświadczenie w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek, to wypełnia część C. Przy czym w przypadku zmiany wcześniejszego oświadczenia, podatnik wypełnia poz. 6, a w przypadku wycofania uprzednio złożonego oświadczenia, wypełnia  poz. 7”.

Nowy PIT-2 do jakich dochodów?

Zgodnie z nowym wzorem PIT-2, nowy druk będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku.

PIT-2 wersja 9 (2023 rok)

Źródło: gov.pl

Nowy PIT-2 do pobrania na stronie MF

Nowy wzór druku PIT-2 w wersji 9., mającej zastosowanie do dochodów od stycznia 2023 roku, można pobrać na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2

MF udostępnia nadal stary wzór druku w wersji 7. i 8.  – mający zastosowanie do 23 marca 2022 roku i po tym dniu.

PIT-2A oraz PIT-3 - nowe druki

Udostępnienie nowego druku PIT-2 to nie wszystko. Na stronie rządowej gotowe do pobrania są również nowe druki:

1. PIT-2A – oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnika, oraz

2. PIT-3 - oświadczenia dla celów obliczania przez organ rentowy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika otrzymującego:

  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego albo
  • emerytury i renty krajowe, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty strukturalne, renty socjalne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Nowe druki można pobrać na stronie MF:

https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2a

https://www.gov.pl/web/finanse/pit-3

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka wersja druku PIT-2 w 2023 roku?

W 2023 roku zastosowujemy PIT-2 w wersji 9.

PIT-2