Nowa ulga w PIT dla przedsiębiorców składających za 2022 rok PIT-36 lub PIT-36L

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, i rozliczają się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym mogą skorzystać w rozliczeniu za 2022 rok z nowej preferencji podatkowej-z ulgi na sponsoring.

Za sprawą Polskiego ładu przedsiębiorcy zyskali prawo do stosowania nowych ulg podatkowych. Jedną z nich jest ulga na sponsoring. Na czym ona polega i kto może z niej skorzystać?

Ulga na sponsoring w PIT za 2022 rok

Nowa preferencja podatkowa polega na odliczeniu od podstawy podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

• sportową,

• kulturalną,

• wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

Ulga na sponsoring w e-pity.pl

Źródło: program e-pity.pl

Jak w terminie otrzymać zwrot podatku z PIT za 2022 rok: 4 kroki i ważne informacje - PIT.pl

 

Rozliczając ulgę na sponsoring, trzeba pamiętać, że odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nowa ulga w PIT dla przedsiębiorców składających za 2022 rok PIT-36 lub PIT-36L

Źródło: Shutterstock

Ulgi podatkowe i odliczenia 2022/2023 - PIT.pl

Za sprawą ulgi przedsiębiorca rozliczy w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli:

• 100% jako koszt uzyskania przychodów,

• 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Ponadto warto wiedzieć, że odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały zwrócone w żaden sposób. Dodatkowo kwota nieodliczona w 2023 roku ulga, w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie miał wystarczających dochodów (przychodów) w 2022 roku — nie może być, odliczona w kolejnych latach.

Polski ład: Niektórzy przedsiębiorcy muszą złożyć fiskusowi dwa zeznania za 2022 r. - PIT.pl

Koszty, które można odliczyć w ramach ulgi na sponsoring w PIT za 2022 rok

Osoby, korzystające z ulgi i mające do niej prawo mogą odliczyć koszty poniesione na:

 • działalność sportową, czyli koszty poniesione na finansowanie:
 • klubu sportowego,
 • stypendium sportowego,
 • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • działalność kulturalną, czyli koszty poniesione na finansowanie:
 1. instytucji kultury,
 2. działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;
 • działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, czyli koszty poniesione na:
 1. stypendia,
 2. finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat,
 3. finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów,
 4. sfinansowanie studiów dualnych, w tym koszty praktyk,
 5. wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

Druk zeznania, na którym przedsiębiorca może odliczyć ulgę na sponsoring

Ulgę na sponsoring należy rozliczyć, składając:

 • PIT-36 - jeżeli przychody z działalności gospodarczej opodatkowana są za 2022 rok według skali podatkowej
 • PIT- 36L - jeżeli przychody z działalności gospodarczej opodatkowane są za 2022 rok podatkiem liniowym

 

Rozliczenie roczneSkala podatkowaPodatek liniowyOdliczenia w PITPolski Ład