Nie zarejestrowałeś się w CRPA - złóż czynny żal

Redakcja PIT.pl

Jeśli nie dokonałeś w terminie zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), możesz złożyć tzw. czynny żal na podstawie art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Aby był skuteczny podaj istotne okoliczności niedopełnienia obowiązku rejestracji. Jednocześnie koniecznie zarejestruj się w CRPA.


Źródło: MF

Polski Ład to nieformalna likwidacja JDG w Polsce

Zgłoszenia rejestracyjne w CRPA są składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W przypadku niedotrzymania terminu rejestracji, możesz skorzystać z tzw. czynnego żalu.

Od 1 lutego 2021 r. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Złóż go właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego. Możesz to zrobić papierowo lub elektronicznie (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu.

Źródło: MF

 

Inne podatkiKontrolaHOT