Kontrola

Odpowiedzialność członka rodziny oraz rozwiedzionego małżonka za zaległości podatkowe podatnika

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dotyczy nie tylko podatnika i jego sytuacji majątkowej i finansowej, ale może być rozszerzona na członków jego rodziny, także byłych. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują różne reżimy w zależności od sytuacji rodzinnej. Podatnik może podjąć działania mające na celu ograniczenie ryzyka dla rodziny i ją zabezpieczyć ...

Odpowiedzialność członka rodziny oraz rozwiedzionego małżonka za zaległości podatkowe podatnika

Fiskus coraz chętniej blokuje konta przedsiębiorcom

Według danych z Ministerstwa Finansów, do października ub.r. odnotowano 21 przypadków zablokowania rachunków bankowych wśród przedsiębiorców. Natomiast rok później z tego instrumentu korzystano już znacznie częściej, bo blokad było aż 325. Jednak eksperci przekonują, że wciąż mamy do czynienia z marginalnym zjawiskiem. W Polsce jest przecież ok. 1,7 mln firm ...

Fiskus coraz chętniej blokuje konta przedsiębiorcom

Ponaglenie i skarga na opieszałość organu podatkowego

Urząd skarbowy ma na wydanie decyzji kończącej postępowanie podatkowe zasadniczo miesiąc, a dyrektor izby administracji skarbowej rozpatrujący odwołanie - 2 miesiące. Terminy te nie obejmują opóźnień niezawinionych przez urzędników. Podatnik niezadowolony z tempa załatwiania jego sprawy może ...

Ponaglenie i skarga na opieszałość organu podatkowego

Prawo do popełniania błędów przez przedsiębiorców

Na mocy nowelizacji Prawa przedsiębiorców wprowadzonej przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dniem 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy uzyskają prawo do popełniania błędów w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności. Przedsiębiorca nie zostanie ukarany mandatem ...

Prawo do popełniania błędów przez przedsiębiorców