Kontrola

Przesłanki blokady konta w ramach STIR

Blokadę konta stosuje się wtedy, gdy jest to konieczne, aby przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Czas jej trwania może wynieść do 72 godzin, ale dozwolone jest przedłużenie tego okresu do 3 miesięcy ...

Przesłanki blokady konta w ramach STIR

Rząd przyjął projekt nowej Ordynacji Podatkowej

Nowa Ordynacja podatkowa przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków. Uporządkowano m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy załatwiania spraw na zasadzie konsensusu (umowy podatkowe, mediacje, konsultacje skutków podatkowych transakcji), przepisy ...

Rząd przyjął projekt nowej Ordynacji Podatkowej

STIR - kto jest narażony?

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonujący od 2018 r. to nowe narzędzie kontrolująco-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową. Ma ono przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR ...

STIR - kto jest narażony?

Sankcja VAT nie może być wymierzana „na oślep”

Sankcja w VAT to dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług. Organy podatkowe mają możliwość określenia podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT będącego konsekwencją wykrytych nieprawidłowości związanych z zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ...

Sankcja VAT nie może być wymierzana „na oślep”

Skuteczniejsze kontrole ZUS efektem e-zwolnień

Rośnie efektywność kontroli zwolnień lekarskich. Dzięki wprowadzeniu e-zwolnień Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na bieżąco reagować na wszelkie pojawiające się nieprawidłowości. W I kwartale tego roku ZUS wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 9,2 mln zł ...

Skuteczniejsze kontrole ZUS efektem e-zwolnień