Pobierz e-pity 2022

Kontrola

Nieujawnione dochody jako darowizna

W przypadku ujawnienia majątku niemającego pokrycia w wiarygodnych źródłach przychodu, organ skarbowy może wymierzyć sankcyjną stawkę opodatkowania w wysokości 75% wartości tego majątku. W celu ograniczenia stosowanej przez podatników praktyki uwiarygodniania pochodzenia posiadanego mienia zawarciem umowy darowizny lub pożyczki, wprowadzono ...

Nieujawnione dochody jako darowizna

Co może być dowodem w postępowaniu podatkowym?

Obowiązek zebrania materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym spoczywa zasadniczo na urzędzie skarbowym. Dowodem może być praktycznie wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem: księgi podatkowe, zeznania świadków złożone w sprawach karnych, informacje od banków o stanie kont itd. Podatnik ma prawo przedstawić własne dowody ...

Co może być dowodem w postępowaniu podatkowym?

Jaki mandat grozi za wykroczenie skarbowe?

Uchybienia w wykonywaniu obowiązków podatkowych, klasyfikowane jako wykroczenia skarbowe, mogą być karane w trybie mandatowym. To najszybszy sposób zamknięcia takich spraw, ale wymagana jest zgoda karanego na pociągnięcie do odpowiedzialności. Mandat karny za wykroczenie skarbowe popełnione w pierwszej połowie 2023 r. może wynieść do ...

Jaki mandat grozi za wykroczenie skarbowe?

Kary za nadmierne opóźnienia w płatnościach

Obecny model wyliczenia maksymalnej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnienie się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych uwzględnia stałe stawki procentowe przypisane do poszczególnych okresów opóźnienia. Im wyższe opóźnienie, tym wyższa kara. Nowością jest, że Prezes UOKiK ...

Kary za nadmierne opóźnienia w płatnościach

Zmiany w ochronie praw konsumentów - Prawnik wyjaśnia na czym polega dyrektywa Omnibus

Z początkiem roku 2023 weszły w życie nowe przepisy wdrażające dyrektywę Omnibus, dyrektywę cyfrową oraz dyrektywę towarową. Wprowadzają one wiele istotnych zmian z punktu widzenia konsumentów i ochrony ich praw, przede wszystkim w odniesieniu do zawierania umów z przedsiębiorcami na odległość za pośrednictwem Internetu. Poniżej przedstawiamy kluczowe założenia każdego ze wspomnianych aktów prawnych.

Zmiany w ochronie praw konsumentów - Prawnik wyjaśnia na czym polega dyrektywa Omnibus