Kontrola

Mniej kontroli ZUS, ale z lepszym skutkiem

W latach 2017-2018 ZUS przeprowadził o ok. 20 tys. rocznie mniej kontroli u przedsiębiorców, ale dzięki lepszemu typowaniu płatników ZUS, u których zachodzi ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Dzięki temu wzrosła skuteczność działań kontrolnych i lepsze są ich efekty ...

Mniej kontroli ZUS, ale z lepszym skutkiem

WSA kolejny raz upomina fiskusa za pazerność

Przedsiębiorca działający w dobrej wierze, w zaufaniu do instytucji godnej zaufania, wypełniający wszystkie obowiązki zgodnie z zaleceniami samych organów, a jedynie popełniający błąd, który następnie skorygował bez uszczuplenia kasy Skarbu Państwa, nie może być z tego tytułu obarczany dodatkowymi sankcjami podatkowymi ...

WSA kolejny raz upomina fiskusa za pazerność

Centralny Rejestr Faktur – kolejna broń fiskusa

Blisko po 10 latach od opublikowania Zielonej Księgi polski ustawodawca zamierza urzeczywistnić idee w niej zawarte i ustanowić w porządku prawnym Centralny Rejestr Faktur. Pomysł ten jest więc niejako kalką koncepcji zaprezentowanej w omawianym opracowaniu. Warto jednak dodać, że ...

Centralny Rejestr Faktur – kolejna broń fiskusa

Moment poniesienia kosztu podatkowego

Spór na linii przedsiębiorcy - organy podatkowe, dotyczący momentu ujmowania w kosztach wydatków kwalifikowanych na gruncie podatku dochodowego jako koszty pośrednie, trwał wiele lat. Pomimo wsparcia, jakie w tej kwestii dawało podatnikom orzecznictwo sądowe, organy podatkowe pozostawały nieugięte. Według nich ...

Moment poniesienia kosztu podatkowego