Pobierz e-pity 2022

Kontrola

Zmiany w ochronie praw konsumentów - Prawnik wyjaśnia na czym polega dyrektywa Omnibus

Z początkiem roku 2023 weszły w życie nowe przepisy wdrażające dyrektywę Omnibus, dyrektywę cyfrową oraz dyrektywę towarową. Wprowadzają one wiele istotnych zmian z punktu widzenia konsumentów i ochrony ich praw, przede wszystkim w odniesieniu do zawierania umów z przedsiębiorcami na odległość za pośrednictwem Internetu. Poniżej przedstawiamy kluczowe założenia każdego ze wspomnianych aktów prawnych.

Zmiany w ochronie praw konsumentów - Prawnik wyjaśnia na czym polega dyrektywa Omnibus

Które dokumenty podatkowe można zniszczyć w 2023 r.?

Okres archiwizacji dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia podatku wyznacza zasadniczo termin jego przedawnienia. Trzeba przy tym brać pod uwagę okoliczności powodujące wydłużenie biegu terminu przedawnienia, np. zawarcie układu ratalnego z urzędem skarbowym, wszczęcie egzekucji czy podjęcie postępowania karnego skarbowego. Analogiczne zasady ...

Które dokumenty podatkowe można zniszczyć w 2023 r.?

Kiedy KAS ujawnia zaległości dłużników podatkowych?

Istnieje wiele sposobów na poznanie zaległości podatkowych osoby prywatnej lub firmy. Największą bazę stanowi Rejestr Należności Publicznoprawnych. Urząd skarbowy ujawni również uprawnionym podmiotom stan zadłużenia podatnika, za jego zgodą, w zaświadczeniu. Zaległości podatkowe są ponadto wpisywane do Rejestru Zastawów Skarbowych oraz KRS ...

Kiedy KAS ujawnia zaległości dłużników podatkowych?

Informacje o podatnikach tylko w niezbędnym zakresie

Organy skarbowe mogą wystąpić z żądaniem o uzyskanie od podatników informacji, które mogą mieć wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego. Podstawą jest art. 45 ustawy o KAS. Wyrok NSA potwierdził ostatnie wątpliwości co do interpretacji tego przepisu ...

Informacje o podatnikach tylko w niezbędnym zakresie

Grzywny za uchybienia skarbowe wzrosną dwa razy w 2023 r.

Wymiar grzywien grożących za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest powiązany z wysokością obowiązującego w czasie ich popełnienia minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2023 r. będą dwie podwyżki tej pensji. Od 1 stycznia 2023 r. wyniesie ona 3.490 zł, a od 1 lipca 2023 r. - 3.600 zł ...

Grzywny za uchybienia skarbowe wzrosną dwa razy w 2023 r.

Kiedy można zapłacić obniżone odsetki podatkowe?

Obciążenia odsetkowe są konsekwencją nieterminowego regulowania podatków. Wpłata zaległości podatkowej wynikającej z autokorekty deklaracji lub zeznania podatkowego, dokonanej przez podatnika w ciągu pół roku od upływu terminu złożenia rozliczenia, premiowana jest ...

Kiedy można zapłacić obniżone odsetki podatkowe?