Kontrola

Rząd przyjął projekt nowej Ordynacji Podatkowej

Nowa Ordynacja podatkowa przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków. Uporządkowano m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy załatwiania spraw na zasadzie konsensusu (umowy podatkowe, mediacje, konsultacje skutków podatkowych transakcji), przepisy ...

Rząd przyjął projekt nowej Ordynacji Podatkowej

STIR - kto jest narażony?

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonujący od 2018 r. to nowe narzędzie kontrolująco-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową. Ma ono przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR ...

STIR - kto jest narażony?

Sankcja VAT nie może być wymierzana „na oślep”

Sankcja w VAT to dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług. Organy podatkowe mają możliwość określenia podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT będącego konsekwencją wykrytych nieprawidłowości związanych z zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ...

Sankcja VAT nie może być wymierzana „na oślep”

Skuteczniejsze kontrole ZUS efektem e-zwolnień

Rośnie efektywność kontroli zwolnień lekarskich. Dzięki wprowadzeniu e-zwolnień Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na bieżąco reagować na wszelkie pojawiające się nieprawidłowości. W I kwartale tego roku ZUS wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 9,2 mln zł ...

Skuteczniejsze kontrole ZUS efektem e-zwolnień

Uchwała NSA pozwala wygrać z fiskusem

Każde zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia organ podatkowy nie może dochodzić zapłaty podatku. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem ...

Uchwała NSA pozwala wygrać z fiskusem