Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Kończy się termin rozliczeń zatrudnionych. Do końca lutego przekaż niezbędne informacje PIT

Piotr Szulczewski

Płatnicy podatku dochodowego oraz pozostałe osoby zatrudniające do końca lutego zobowiązani są przekazać informacje PIT-11 i PIT-8C osobom, w stosunku do których pełnili rolę płatnika lub w stosunku do których wypłacali różnego rodzaju świadczenia.

PIT-11 i PIT-8C przekazać można zatrudnionemu elektronicznie lub na papierze. Czynności dopełnić powinni płatnicy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub podmiotami innymi niż osoby fizyczne. Wyjątkowo PIT-11 przekazywany jest również przez rolników (nieprowadzących działalności gospodarczej) zatrudniających osoby na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

W 2019 r. inaczej niż w roku poprzednim, informacja PIT-11 zawiera część F, dla podmiotów nie będących płatnikami podatku. Do tej pory kwoty te wykazywane były w PIT-8C.

Informacje PIT-11 powinny zawierać wyłącznie informacje o zdarzeniach, jakie faktycznie miały miejsce w 2018 r. W efekcie nie zawierają wypłat należnych, lecz niewypłaconych lub nie postawionych do dyspozycji, które następnie wypłacane były za okres 2018 r. – już w 2019 roku. Odpowiednio kwoty wypłacone za rok 2017, które następowały w 2018 r. trafiają do PIT-11 w roku wypłaty, czyli 2018.

PIT-11 z błędami

W stosunku do kosztów obowiązuje zasada wskazania kosztów dla poszczególnych wypłat. Pracownik może następnie modyfikować te koszty we własnym zeznaniu – dostosowując je już konkretnie do okresu, przez który w 2018 r. był zatrudnionym (np. koszty ryczałtowe w stosunku pracy przysługują za miesiące zatrudnienia; płatnik ujmuje je w miesiącu wypłaty świadczenia natomiast pracownik może je uwzględniać za każdy miesiąc pozostawania w stosunku pracy).

Informacje PIT dla zatrudnionego po terminie

Naruszenie terminu przekazania informacji PIT skutkować będzie nałożeniem kary grzywny, która w najlepszym dla pracodawcy przypadku wyniesie 225 zł.  W przypadku wielokrotności naruszeń pracodawca musi przygotować się również na ukaranie go wielokrotnie – za każdy czyn stanowiący wykroczenie.

Co zrobić, gdy nie dostałem PIT-11 od pracodawcy?

Otrzymanie PIT-11 i PIT-8C po terminie nie oznacza jeszcze naruszenia przepisów karnych skarbowych – dla dopełnienia terminu decydującym jest data przekazania udostepnienia informacji podatkowej zatrudnionemu lub data otrzymania jej przez zatrudnionego.

PIT-11Płatnik PITRozliczenie roczne