Działalność gospodarcza w domu – obowiązki przedsiębiorcy

Ewelina Czechowicz

Każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, musi wskazać miejsce siedziby swojej firmy. Wiele osób, które zaczynają prowadzić firmę w domu, nie zdaje sobie sprawy z obowiązków, jakie z tego wynikają. Decydując się na założenie biznesu i wskazanie domowego adresu trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami. Tłumaczymy, na co zwrócić uwagę.

Początek działalności gospodarczej to wiele urzędowych obowiązków po stronie przedsiębiorcy. Zgłoszenie do urzędu skarbowego, wybranie właściwej formy opodatkowania, rejestracja w ZUS i w Vat kiedy przedsiębiorca staje się płatnikiem tego podatku.

W sytuacji kiedy decydujemy się na założenie firmy w domu mamy też inne obowiązki. Musimy poinformować o tym urząd gminy, dostawców mediów oraz w należyty sposób przechowywać dokumenty firmowe.

Podatki dla rozpoczynających działalność gospodarczą: przewodnik po formach opodatkowania — PIT.pl

Działalność w domu a podatek od nieruchomości

Prowadząc działalność w domu, często trzeba pamiętać  o wyodrębnieniu powierzchni i wskazaniu jej w gminie do opodatkowania. W sytuacji kiedy zaliczamy domowe opłaty do kosztów, proporcjonalną powierzchnię nieruchomości należy opodatkować. W przypadku prowadzenia działalności w domu podatek od nieruchomości wzrośnie nawet kilkukrotnie, z uwagi na fakt, że jego stawki są wyższe dla nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej. W przypadku nieruchomości mieszkalnych w 2023 r. maksymalna stawka podatku wynosi 1,00 zł za m kw. powierzchni użytkowej natomiast tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawka jest prawie 30 razy wyższa i wynosi 28,78 zł za m kw. 

Konto firmowe: Korzyści wynikające z posiadania osobnego konta bankowego w działalności gospodarczej — PIT.pl

Firma pod prywatnym adresem a koszty mediów

Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości należy powiadomić dostawców mediów o prowadzonej działalności gospodarczej. Tu też stawki opłat są wyższe i uzależnione od umów z dostawcami wody czy prądu.

Firma bez ZUS? Od 1 lipca wzrost limitu przychodów na działalności nierejestrowanej — PIT.pl

Działalność gospodarcza w domu - obowiązki przedsiębiorcy

Źródło: Shutterstock

Zmiany dotyczące mieszkania lub domu należy zgłosić 

W sytuacji kiedy profil  prowadzonej działalności gospodarczej wymaga zmiany warunków korzystania z części lokalu mieszkalnego (na przykład zaadaptowanie jednego pokoju na gabinet dentystyczny lub salon fryzjerski), konieczne może się okazać zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania do właściwego organu administracji publicznej.

Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest:

  • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń
  • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

 

Prowadzisz firmę w domu zadbaj o właściwe przechowywanie dokumentów

W przypadku prowadzonej w domu działalności przedsiębiorca ma też szereg obowiązków z zakresie przechowywania dokumentów. Ważne są terminy przechowywania dokumentacji dotyczącej działalności gospodarczej oraz ich ochrona w miejscu, do którego nie będą miały dostępu osoby niepowołane. Dodatkowo dokumenty firmowe należy chronić przed zniszczeniem, pożarem czy zalaniem.  To jak długo należy przechowywać dokumenty firmowe, zależy od ich rodzaju i tak:

  • 50 lat (od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika) – dokumentacja pracownicza,
  •  5 lat – dokumenty rachunkowe: księgi rachunkowe, pozostałe dowody księgowe i dokumenty, dokumenty inwentaryzacyjne, kopie rachunków, kopie i oryginały faktur,
  • 5 lat – dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe i płatnicze ZUS.

Firma w domu a koszty podatkowe

Wiele wydatków związanych z firmą w domu może stanowić koszt podatkowy. Pod warunkiem że wydatki te są racjonalne i uzasadnione z prowadzoną działalnością przedsiębiorcy. Stąd prowadząc firmę w domu, przedsiębiorca będzie mógł do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej zaliczyć część wydatków na czynsz, media, czy część odsetkową raty kredytu. Wydatki te należy określić proporcjonalnie do części mieszkania czy domu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej.  W tym celu należy podzielić powierzchnie mieszkania/domu, która jest wykorzystywana w działalności gospodarczej przez całą powierzchnię mieszkania. W przypadku mediów można poprosić o odrębne faktury lub wydzielenie opłat za te związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Formy zatrudnieniaPrzychodyPodatki 2023NieruchomościDziałalność nierejestrowana