Firma bez ZUS? Od 1 lipca wzrost limitu przychodów na działalności nierejestrowanej

Ewelina Czechowicz

Działalność nierejestrowana to sposób na prowadzenie firmy dla osób, które chcą uniknąć formalności, płacenia dodatkowych składek i osiągają niewielkie przychody. Od lipca 2023 r. można w ten sposób osiągać wyższe przychody. Stąd osoby, które myślą o dorabianiu na urlopie powinny sprawdzić, ile mogą zarobić bez zakładania firmy.

Każdy, kto zastanawia się, czy może sprzedawać towary lub świadczyć usługi bez zakładania firmy powinien zapoznać się z zasadami funkcjonowania działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowana, czyli jaka?

Działalność nierejestrowana to stosunkowo nowy rodzaj prowadzenia biznesu, rozwiązanie to pojawiło się w przepisach 30 kwietnia 2018 r., nazywane niekiedy „działalnością na próbę”. Przepisy mówiące o działalności nierejestrowanej znajdują się w tzw. Konstytucji biznesu. Jest to działalność, która nie wymaga płacenia ZUS i miesięcznych obowiązków jak przy prowadzeniu tradycyjnej działalności.

Na urlopie w 2023 r. można  dorobić znacznie więcej

Źródło: Shutterstock

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Ten rodzaj działalności mogą prowadzić osoby fizyczne, pod warunkiem że

w czasie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej. Trzeba też pamiętać, że nie można tak prowadzić określonych działalności, kiedy przepisy wymagają od przedsiębiorcy posiadania koncesji, licencji czy zezwoleń.

Działalność nierejestrowana to atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które chcą dorobić do pensji lub emerytury bądź planują przetestować swój biznes bez zakładania firmy. Może stanowić formę dorabiania na urlopie, czy początek przyszłego sprawdzenia się w roli przedsiębiorcy.

Działalność bez rejestracji – nowy limit przychodów

Od 1 lipca 2023 r. w ramach działalności nierejestrowanej można dorobić więcej, bowiem limit dochodu wzrósł wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.  

Przychód z działalności bez rejestracji nie może przekraczać 75 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, a od lipca kwota ta wynosi 2700 zł.

Przychód na działalności nierejestrowanej w 2023 r.

Limit przychodów określany jest dla każdego miesiąca, i w 2023 roku nie może przekroczyć:

- od stycznia do czerwca 1745 zł

- od lipca do grudnia 2700 zł

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, muszą pamiętać, że limit liczy się na oddzielnie i bierze pod uwagę przychód należny, czyli faktyczną kwotę sprzedaży.

W przypadku przekroczenia przychodu należy w terminie 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą.

Obowiązki na działalności nierejestrowanej

Prowadząc działalność nierejestrowaną, należy pamiętać o obowiązkach. W przypadku tej formy działalności należy:

1)     Prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, może być ona prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej

2)     Rozliczyć podatek na zasadach ogólnych w zeznaniu rocznym (PIT-36)

3)     Przestrzegać praw konsumentów (np. obowiązki z prawem o odstąpieniu od umowy, reklamacjami itp.)

4)     Wystawiać rachunki lub faktury na żądanie klienta

Koszty w działalności nierejestrowanej

Rozliczając PIT za 2023 r., osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma prawo do ujęcia w zeznaniu rocznym kosztów uzyskania przychodów. Kosztem mogą być wydatki powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stąd warto wydatki wynikające z działalności nierejestrowanej ewidencjonować i gromadzić wszystkie dokumenty wskazujące na ponoszone w działalności koszty, np. faktury, rachunki czy paragony związane z prowadzoną działalnością. Przychody z działalności należy rozliczyć na PIT-36.

Formy zatrudnieniaFormy opodatkowaniaPIT-36PrzychodyDziałalność nierejestrowanaHOT