Pobierz e-pity 2022

Przychody

Ulgi podatkowe w czasie kryzysu energetycznego i inflacji

Inflacja, rosnące koszty działalności gospodarczej, skutki koronawirusa sprawiają że przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po ulgi podatkowe. Z jakich preferencji mogą skorzystać? I czy fiskus często udziela ulg? Dane za 2022 r. pokazują, że nie jest łatwo rozłożyć na raty zobowiązanie podatkowe czy ...

Ulgi podatkowe w czasie kryzysu energetycznego i inflacji

Świadczenia bez zapłaty w firmowych przychodach

Transakcje przeprowadzane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej zazwyczaj mają odpłatny charakter. Jednak część zdarzeń gospodarczych występujących w codziennym funkcjonowaniu wielu firm nie skutkuje koniecznością regulowania należności w pieniądzu. Brak obowiązku zapłaty nie zawsze ...

Świadczenia bez zapłaty w firmowych przychodach

Przedpłaty, zaliczki, zadatki a moment powstania przychodu

Za przychód z działalności gospodarczej uważa się, co do zasady, kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Za datę powstania tego przychodu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (częściowego wykonania usługi), nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności ...

Przedpłaty, zaliczki, zadatki a moment powstania przychodu

Centralizacja rozliczeń VAT w JST - dodatkowe wyjaśnienia

W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować dochody opodatkowane podatkiem VAT – w kwocie brutto wynikającej ze zrealizowanych płatności przez kontrahentów (tzw. kasowo zrealizowanych i zgodnie z wpływami wynikającymi z wyciągów bankowych), czy w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT należny?

Centralizacja rozliczeń VAT w JST - dodatkowe wyjaśnienia