Czy wykonywanie pracy zdalnej uprawnia do podwyższonych kosztów w PIT?

Iwona Maczalska

W 2020 roku ze względu na panującą pandemię Koronawirusa wielu pracowników świadczyło pracę w formie zdalnej. Czy zdalna praca uprawnia do zastosowania podwyższonych kosztów pracowniczych w rozliczeniu PIT za 2020 rok?

» Jaka wysokość kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu PIT za 2020 rok?

Od października 2019 roku obowiązują nowe, podwyższone pracownicze koszty uzyskania przychodów. Zmianie uległy zarówno koszty dla pracownika miejscowego, jak i zamiejscowego. Czy podwyższone koszty uzyskania przychodów, przysługujące w związku ze świadczeniem pracy poza miejscem zamieszkania przysługują również pracownikowi, który w 2020 pracował w formie zdalnej, z domu?

Praca zdalna a podwyższone koszty w PIT 2020

Źródło: shutterstock

Podwyższone koszty pracownika zamiejscowego a praca zdalna

Rozliczając PIT za 2020 rok podatnicy mają wątpliwości, jakie koszty uzyskania przychodów zastosować w PIT za 2020 rok. Dotychczas sytuacja była prosta. Pracownik, którego zakład pracy znajduje się w innym miejscu niżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika, miał on prawo do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w PIT. Sytuacja zmieniła się jednak w 2020 roku, kiedy duża część pracowników została delegowana do pracy zdalnej. Czy wspomniani pracownicy nadal mają prawo do zastosowania wyższych kosztów?

Na wątpliwości odpowiada Ministerstwo Finansów. Jak twierdzi ,, Jeśli pracujesz zdalnie z domu na polecenie pracodawcy, w związku z COVID-19, a zakład pracy znajduje się poza miejscowością twojego zamieszkania, przysługują ci podwyższone koszty uzyskania przychodów”. Oznacza to, że sam fakt świadczenia pracy w formie pracy zdalnej, nie eliminuje prawa do zastosowania podwyższonych kosztów w PIT za 2020 rok.

Jakie koszty w PIT za 2020 rok?

W okresie styczeń – grudzień 2020 roku obowiązywały nowe wysokości kosztów pracowniczych (zmiany w 2019 roku). Jak informuje Ministerstwo Finansów ,, Zryczałtowane koszty kwotowe wynoszą obecnie nie więcej niż:

  • 3 000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • 4 500 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • 3 600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),
  • 5 400 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu”

KosztyRozliczenie rocznePIT-37PIT-36