Jaka wysokość kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu PIT za 2020 rok?

Iwona Maczalska

Wypełniając roczne rozliczenie PIT za 2020 rok, warto zwrócić uwagę na kwotę kosztów uzyskania przychodów, jaka obowiązywała w 2020 roku. Koszty te uległy bowiem zmianie i w 2020 roku obowiązywały po raz pierwszy w pełnej, podwyższonej wysokości. Sprawdź, nową wysokość kosztów uzyskania przychodów dla pracownika miejscowego i zamiejscowego, jakie należy ująć w PIT w 2021 roku.

» Koszty uzyskania przychodu PIT 2021

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT od października 2019 roku zmieniła się nie tylko stawka podatku PIT (obniżka z 18% do 17%), lecz nastąpiło także ponad dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Koszty te, ze względu na okres przejściowy w 2019 roku obowiązywały w ograniczonym zakresie. Nowe, wyższe koszty uzyskania przychodów pracowników w pełnej wysokości (cały rok) obowiązują dopiero od stycznia 2020 roku. Sprawdź, wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, jakie należy uwzględnić w PIT 2021.

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2021

Źródło: shutterstock

Koszty uzyskania przychodów 2020: pracownik miejscowy i zamiejscowy

Jak informuje Ministerstwo Finansów, podwyższone koszty uzyskania przychodów dotyczą całego 2020 roku (miesiące styczeń – grudzień). W rozliczeniu PIT za 2020 rok uwzględnić należy zatem koszty uzyskania przychodów w nowej wysokości. Jak podaje Ministerstwo Finansów ,, Zryczałtowane koszty kwotowe wynoszą nie więcej niż:

  • 3 000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • 4 500 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • 3 600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),
  • 5 400 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu”.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów z wielu umów o prace. Jaką kwotę ująć w PIT?

Podatnicy mają wątpliwości, jak postąpić w przypadku gdy w trakcie 2020 roku uzyskiwano dochód z więcej niż jednej umowy o pracę – również w sytuacji, gdy w obydwu przypadkach pracownik mieszkał i pracował w tej samej miejscowości. Ministerstwo Finansów radzi, by w takiej sytuacji zsumować koszty z uzyskanych informacji PIT-11. Uczula jednak, że łączna kwota odliczanych kosztów w zeznaniu PIT, nie może w tym przypadku przekroczyć kwoty 4500 zł.

KosztyRozliczenie rocznePIT-37