Brak PIT-11 za 2021 rok? Sprawdź, skąd go wziąć

Iwona Maczalska

Wczoraj upłynął ostateczny termin przekazania wszystkim podatnikom informacji PIT-11. Zdarzyć się jednak może, że PIT-11 nie został jeszcze dostarczony. Co zrobić w takim przypadku? Skąd wziąć druk PIT-11 za 2021 rok?

» Jak w Twój e-PIT sprawdzić szczegóły PIT-11 od pracodawcy?

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o PIT płatnicy, którzy w 2021 roku zatrudniali pracowników, zobowiązani są do wystawienia i przesłania im informacji PIT-11. Druk ten przekazać należało najpóźniej do ostatniego dnia lutego. Co robić, gdy podatnik nie otrzymał informacji PIT-11? Jak wówczas rozliczyć PIT-37?

Brak PIT-11 za 2021 rok

Źródło: shutterstock

Kto powinien przekazać podatnikowi informację PIT-11?

Obowiązek wystawienia informacji PIT-11 ciąży w szczególności na pracodawcach, którzy zatrudniali pracowników w 2021 roku. To jednak nie wszystko. PIT-11 zobowiązane są wysłać rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uczelnie, akademie nauk, instytuty badawcze, wojewódzkie urzędy pracy, areszty śledcze, czy podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski. Wszystkie te podmioty powinny w terminie do 28 lutego 2022 roku przesłać swoim podatnikom informację o uzyskanych przez nich dochodach i pobranych zaliczkach, na druku PIT-11. Oznacza to, że podatnicy którzy uzyskali przychód opodatkowany podatkiem PIT w 2021 roku, wypłacony przez powyższe jednostki zobowiązani są do rozliczenia go w rocznym PIT, na podstawie uzyskanej informacji PIT-11.

PIT-11 w papierowej wersji później u podatników

Warto podkreślić, że dzień 28 lutego oznacza ostateczny termin przekazania druku PIT-11 podatnikom. Oznacza to, że pracodawca powinien dokonać wysyłki druku najpóźniej 28 lutego 2022 roku do godziny 23:59. Zdarzyć się więc może, że druki wysłane przed północą dotrą do podatników dopiero w pierwszych dniach marca. Jest to zgodne z przepisami prawa. 

Brak PIT-11 nie zwalnia z rozliczenia PIT 2022

Uzyskanie druku PIT-11 jest niezmiernie ważne dla podatnika. Dzięki niemu możliwe jest bowiem rozliczenie rocznej deklaracji PIT za 2021 rok. Niestety brak otrzymania druku PIT-11 w żaden sposób nie zwalnia podatnika z rozliczenia podatku PIT. Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem to na podatniku ciąży obowiązek corocznego rozliczenia uzyskanych dochodów. Rozliczenie to będzie prostsze do wykonania, jeśli podatnik dysponuje informacją PIT-11 o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach, przesłaną przez płatnika.

Nie dostałeś PIT-11? Skontaktuj się ze swoim pracodawcą

Pracownicy, którzy nie otrzymają informacji PIT-11 od swoich pracodawców, powinni się z nimi niezwłocznie skontaktować, w celu ustalenia przyczyny braku PIT-11. Przyczyn może być bowiem wiele m.in. zaginięcie listu na poczcie, bądź odebranie przesyłki przez członka rodziny.

Pracodawca w takiej sytuacji może wystawić kopię informacji PIT-11, która pozwoli podatnikowi na terminowe rozliczenie rocznego PIT za 2021 rok. Jeżeli jednak pracodawca nadal będzie zwlekał z dostarczeniem informacji PIT-11, warto o interwencję poprosić urząd skarbowy. Brak wystawienia i przesłania PIT-11 przez pracodawcę, nie zostaje bowiem bez znaczenia. W świetle obowiązujących przepisów jest to zaniechanie obowiązków płatnika, za które grozi mu kara grzywny do 180 stawek dziennych (art. 80 ust. 2 Kodeksu Karnego Skarbowego).

Nie masz PIT-11? Znajdź go w rządowej usłudze Twój e-PIT

Kolejną możliwością pozyskania informacji PIT-11 jest zalogowanie się do rządowej usługi Twój e-PIT i poszukanie tam wspomnianego druku. Od 15 lutego w usłudze udostępnione zostały wstępne wypełnione rozliczenia PIT. Rozliczenia te generowane zostały na podstawie przesłanych do US przez płatników informacji PIT-11. Informacje te również dostępne są w usłudze Twój e-PIT. Znaleźć je można w zakładce ,,Dokumenty źródłowe”. Więcej na ten temat w artykule ,,Nie dostałeś jeszcze PIT-11? Nie czekaj. Znajdź go już dziś w Twój e-PIT".

Rozliczenie PIT za 2021 rok bez PIT-11 utrudnione

W przypadku braku posiadania informacji PIT-11, roczne rozliczenie podatku PIT będzie o wiele bardziej skomplikowane. W takiej sytuacji podatnik zmuszony bowiem będzie do samodzielnego ustalenia i pozyskania wszystkich danych podatkowych, niezbędnych do rozliczenia zeznania PIT. W jakich dokumentach je znajdzie? Informacji podatkowych warto szukać m.in. w paskach wynagrodzeń, przelewach bankowych, czy też, jeśli pracownik ma do nich dostęp - w formularzach ZUS RMUA. To właśnie w tych dokumentach znaleźć można informacje o uzyskanym dochodzie, czy pobranych przez płatnika zaliczkach na podatek, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – niezbędnych do dokonania rocznego rozliczenia PIT.

PIT-11Płatnik PITRozliczenie rocznePIT-37PIT-36