1% dla OPP w PIT za 2021 r. - ostatni raz na starych zasadach

Ewelina Czechowicz

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2021 r. Polacy, rozliczając się z podatku dochodowego, wpłacili na konta organizacji pożytku publicznego prawie 972 mln zł. Z roku na rok rośnie nie tylko ilość przekazanych pieniędzy, ale też liczba beneficjentów starających się o te środki. W tym roku być może po raz ostatni zostanie przekazany przez wielu z nas 1 % podatku. W 2022 r. 1 % można przekazać jednej z 9 104 Organizacji Pożytku Publicznego.  Jak przekazać 1% podatku organizacją pożytku publicznego? 

Od 2004 r. Polacy mogą przekazywać 1 proc. podatku dochodowego na wybraną organizację pożytku publicznego. Choć podatników przekazujących swoją część daniny przybywa z każdym rokiem, to liczba beneficjentów też jest niemała. Organizacje zachęcają do przekazywania 1%, a coraz więcej podatników korzysta z tej możliwości.

Polski Ład: 1% podatku dla OPP w 2022 r. na starych zasadach. W 2023 r. ograniczone wpływy - PIT.pl

Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) w usłudze Twój e-PIT?

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik, który przekazywał 1 % latach ubiegłych ma wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego). Wypełniając  rozliczenie PIT online 2021, w pole „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer KRS wybranej OPP. Mogą to zrobić podatnicy rozliczający PIT-y 28, 36, 36-L, 37 i 38.  Gdzie wpisać dane OPP, w : 

Jeżeli OPP nie znajduje się w wykazie, pozycja dotycząca OPP będzie pusta.

1 % dla OPP za 2021 r.

Źródło: shutterstock

Kiedy chcemy przekazać 1% innej organizacji

Podatnik na każdym etapie rozliczenia może wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym również dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku. Numer KRS OPP jest na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Jest tam też widoczna opcja zmiany. W sytuacji kiedy w wykazie nie ma już organizacji, której był przekazywany 1 % naszego podatku opcja ta jest pusta. W tym wypadku  należy wybrać KRS innej OPP. Zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT za 2021 r. jest dostępne od 15 lutego do 2 maja 2022 r. Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w usłudze Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w Internecie. Podatnik – podobnie jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Kto może przekać 1% podatku  OPP?

1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczające się w Polsce osoby fizyczne:

    • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
    • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
    • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

PIT po terminie a 1 % dla OPP

Żeby darowizna została przekazana OPP deklaracja podatkowa musi zostać złożona w teminie. Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej, tzn. złoży ją po dniu 2 maja 2022 r., i będzie chciał przekazać 1% podatku na pożytek publiczny, naczelnik  urzędu skarbowego darowizny nie przekaże.

Twój e-PITOdliczenia w PITPIT-36PIT-37RyczałtFormy opodatkowaniaPodatki 20211 procent dla OPP