Pobierz e-pity 2022

Poradniki

eHandel a podatki - jak legalnie kupować i sprzedawać w sieci - aukcje i podatkiSamozatrudnienie - ABC małej firmy - poradnik - Proste podatkiDziałalność nierejestrowanaTarcza antykryzysowaдопомоги Україні

Podatki i opłaty środowiskowe

Podatki i opłaty lokalne to zasadniczo daniny płacone za szkodliwy wpływ działalności gospodarczej na środowisko. Zgodnie z zestawieniem Eurostatu podatki i opłaty środowiskowe można podzielić na podatki od energii, podatki od środków transportu, podatki od zanieczyszczeń oraz podatki od zasobów naturalnych ...

Podatki i opłaty środowiskowe

Jak podważyć zablokowanie konta w ramach STIR?

KAS ma prawo blokować rachunki bankowe podmiotów podejrzewanych o wyłudzenia skarbowe. Dostęp do środków zgromadzonych na koncie można stracić na okres do 72 godzin, z opcją przedłużenia blokady na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Postanowienie o przedłużeniu blokady można zakwestionować ...

Jak podważyć zablokowanie konta w ramach STIR?

Wybrane przypadki korekt sprawozdania finansowego za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r. należało sporządzić do 30 czerwca 2021 r. Po jego sporządzeniu mogło się jednak okazać, że nie wszystko zostało w nim ujęte. W związku z takimi zdarzeniami księgowi mają dylemat - korygować sprawozdanie za 2020 r. czy ujmować skutki tych zdarzeń bieżąco?

Wybrane przypadki korekt sprawozdania finansowego za 2020 r.

Przedawnienie uchybień skarbowych w okresie epidemii COVID-19

Karalność wykroczeń skarbowych ustaje po roku. Przestępstwa skarbowe przedawniają się - w zależności od grożących za nie sankcji - po 5 albo 10 latach. Weszły jednak niedawno w życie przepisy umożliwiające dłuższe ściganie sprawców przestępstw skarbowych ...

Przedawnienie uchybień skarbowych w okresie epidemii COVID-19

Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.

Z początkiem lipca 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Na ich podstawie pojawił się kolejny typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Spółka ta wyposażona jest w osobowość prawną. Musi prowadzić księgi rachunkowe. W spółce tej występuje kapitał akcyjny, który ...

Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.

Data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Jednostki przygotowujące sprawozdanie finansowe w postaci ustrukturyzowanej muszą wpisać w formularzu tego sprawozdania datę jego sporządzenia. Jaka powinna to być data, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami?

Data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Jaki mandat grozi za wykroczenia skarbowe?

Urzędy skarbowe i celno-skarbowe mogą od 1 maja 2021 r. wystawiać za wykroczenia skarbowe mandaty na kwotę do 14.000 zł. Grzywna powinna być jednak adekwatna do wagi uchybienia. Najwyższych kar powinni spodziewać się przemytnicy i handlarze nielegalnymi wyrobami akcyzowymi ...

Jaki mandat grozi za wykroczenia skarbowe?

Gdy jednoosobowa działalność gospodarcza okazuje się niewystarczająca - przekształcenie

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest jednym z najpopularniejszych sposobów „pracowania na własny rachunek”. Łatwość zakładania działalności, a także stosunkowo najniższe koszty późniejszego funkcjonowania. Co, gdy dotychczasowa forma prawna jest niewystarczająca? Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

Gdy jednoosobowa działalność gospodarcza okazuje się niewystarczająca - przekształcenie

E-korespondencja w sprawach sądowoadministracyjnych

Pisma w postępowaniach przed sądami administracyjnymi można przekazywać i odbierać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Sądy administracyjne jako ostatnia grupa podmiotów publicznych będzie zobligowana do korzystania z systemu e-Doręczeń - dopiero od 2029 r.

E-korespondencja w sprawach sądowoadministracyjnych