Poradniki

eHandel a podatki - jak legalnie kupować i sprzedawać w sieci - aukcje i podatkiSamozatrudnienie - ABC małej firmy - poradnik - Proste podatkiDziałalność nierejestrowana

Zasady ogólne opodatkowania PIT

Jeżeli nie zostaną podjęte żadne oświadczenia ze strony podatnika w zakresie wyboru formy opodatkowania, podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (samozatrudniony) opodatkowany zostanie na zasadach ogólnych – według skali podatkowej ...

Karta podatkowa

Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma ryczałtu sprawdza się w firmach zatrudniających niewielu pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach ...

PKD samozatrudnionego

PKD samozatrudnionego W PKD 2007 (Dz. U. 2007, nr 51, poz. 1885) nie wskazano odrębnej klasyfikacji dla samozatrudnionych, czyli podmiotów wykonujących działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników. W szczególności nie ma już pozycji 74.50.B - działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu ...

Błędy podatkowe samozatrudnionego

Błędy podatkowe mogą spowodować nie tylko obowiązek dopłaty zaległego podatku i odsetek za zwłokę. Staną się z reguły podstawą prowadzenia postępowania karnego, wydania mandatu lub też wyroku określającego odpowiedzialność podatnika. Warto się ich zatem wystrzegać. Oto najczęściej popełniane błędy drobnych przedsiębiorców ...

Samozatrudniony Polak w krajach Unii Europejskiej

Polscy emigranci często na zachodzie zaczynają prowadzić swoją firmę. Jest to rozwiązanie bardzo opłacalne, szczególnie w przypadku tzw. polskich przedsiębiorców uchodzących na zachodzie za „złote rączki”, decydujących się na wykonywanie drobnych prac budowlanych, remontowych, gospodarskich dla wielu osób za wynagrodzeniem ...

Oszustwa podatkowe - samozatrudnienie

Między stosowaniem przepisu prawa podatkowego, optymalizacją podatkową a naruszeniem prawa istnieje często cienka granica. Należy pamiętać przede wszystkim o prawach kontrolującego, który może kwestionować zawarte umowy, sprawdzać ich pozorność, a także dochodzi podstaw działań podejmowanych przez podatników ...

Kontrakt pracowniczy

Zdarzają się osoby, które próbują łączyć umowę o pracę z działalnością gospodarczą. Jest to ciekawe rozwiązanie, pozwalające na korzystanie z profitów jednej i drugiej formy zarabiania. Należy jednak uważać, by nie przesadzić z podejmowanymi działaniami. Prawidłowe korzystanie z obu form może okazać się korzystne, jednak ewentualne błędy mogą spowodować dodatkową liczbę obowiązków ...

Kasowe ujęcie kosztów

Jedną z podstawowych zasad stosowanych u podmiotów prowadzących pełną rachunkowość (księgi rachunkowe) jest zasada memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów za dany okres. Zgodnie z powyższymi zasadami w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty ...