Pobierz e-pity 2020

Poradniki

eHandel a podatki - jak legalnie kupować i sprzedawać w sieci - aukcje i podatkiSamozatrudnienie - ABC małej firmy - poradnik - Proste podatkiDziałalność nierejestrowanaTarcza antykryzysowa

Podatek VAT w działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana jest traktowana dla celów VAT jako działalność zarobkowa, która może rodzić konieczność zapłaty tego podatku nawet u osób niezarejestrowanych w CEiDG ...

Podatek VAT w działalności nierejestrowanej

Zgłoszenia i ewidencje a działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana – jak sama nazwa wskazuje nie podlega ujęciu w ewidencjach, w szczególności nie wymaga zgłoszenia jej do CEiDG. Prowadząc tego rodzaju aktywność zarobkową należy śledzić wartość przychodu ...

Zgłoszenia i ewidencje a działalność nierejestrowana

Limity, ustalenie limitów i ich przekroczenie

Działalność nierejestrowana to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia ...

Limity, ustalenie limitów i ich przekroczenie

Ewidencja VAT

Ewidencja nie musi zawierać nabyć, których nabycie nie daje prawa odliczenia podatku VAT. Ewidencja VAT nie wymaga, by ewidencjonować odrębnie dla każdej czynności te transakcje, z tytułu których powstaje prawo odliczenia podatku. Wystarczająca jest łączna wartość kwot podatku naliczonego, obniżającego kwotę podatku należnego ...

Wycena spisu z natury

Wyceny dokonuje się najpóźniej w terminie 14 dni od daty sporządzenia spisu z natury. Dokonują podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i według podatku liniowego - rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów rozchodów oraz podatnicy rozliczający się ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych, prowadząc ewidencję ryczałtu ...

Spis z natury - Inwentaryzacja

Spis obejmuje całość towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Spis likwidacyjny obejmować powinien również wyposażenie ...