Poradniki

eHandel a podatki - jak legalnie kupować i sprzedawać w sieci - aukcje i podatkiSamozatrudnienie - ABC małej firmy - poradnik - Proste podatkiDziałalność nierejestrowana

Jak zawiesić działalność gospodarczą

Okresowe zaprzestanie wykonywania czynności w firmie upoważnia do tego, by zamiast likwidować podmiot lub rezygnować w sposób stały z tej formy aktywności zawodowej – zawiesić jej prowadzenie ...

Jak zawiesić działalność gospodarczą

Działalność po rejestracji a ulga w ZUS

W okresie prowadzenia działalności nierejestrowanej nie trzeba składać zgłoszeń do ZUS oraz informować organów ubezpieczeniowych o działalności zarobkowej ...

Działalność po rejestracji a ulga w ZUS

Podatek VAT w działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana jest traktowana dla celów VAT jako działalność zarobkowa, która może rodzić konieczność zapłaty tego podatku nawet u osób niezarejestrowanych w CEiDG ...

Podatek VAT w działalności nierejestrowanej

Zgłoszenia i ewidencje a działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana – jak sama nazwa wskazuje nie podlega ujęciu w ewidencjach, w szczególności nie wymaga zgłoszenia jej do CEiDG. Prowadząc tego rodzaju aktywność zarobkową należy śledzić wartość przychodu ...

Zgłoszenia i ewidencje a działalność nierejestrowana

Limity, ustalenie limitów i ich przekroczenie

Działalność nierejestrowana to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia ...

Limity, ustalenie limitów i ich przekroczenie

Ewidencja VAT

Ewidencja nie musi zawierać nabyć, których nabycie nie daje prawa odliczenia podatku VAT. Ewidencja VAT nie wymaga, by ewidencjonować odrębnie dla każdej czynności te transakcje, z tytułu których powstaje prawo odliczenia podatku. Wystarczająca jest łączna wartość kwot podatku naliczonego, obniżającego kwotę podatku należnego ...