Kontrola i kary

Nabycie sprawdzające nowym uprawnieniem urzędników skarbowych

Urzędnicy skarbowi będą mogli dokonać nabycia sprawdzającego, aby zweryfikować prawidłowość ewidencjowania przez podatników sprzedaży w kasie rejestrującej. A to wszystko bez wszczynania kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Stwierdzone uchybienia będą karane mandatami karnymi ...

Nabycie sprawdzające nowym uprawnieniem urzędników skarbowych

Termin (nie)wszczęcia postępowania po kontroli

Urząd skarbowy ma zasadniczo pół roku na wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli zakończonej stwierdzeniem nieprawidłowości. Termin ten przestaje być wiążący, gdy podatnik złoży ...

Termin (nie)wszczęcia postępowania po kontroli

Kontrola podatników - System podatkowy

Rozliczenie i zapłata podatków podlega stałej kontroli organów skarbowych. To właśnie one mają możliwość sprawdzać, czy zadeklarowane kwoty pozostają zgodne z faktycznie przeprowadzanymi czynnościami. Kontrola podatkowa przybiera z reguły trzy formy. Każda z nich objęta jest inną procedurą, a w konsekwencji organy przeprowadzające kontrolę mają inne uprawnienia ...

Protokół pokontrolny - Kontrola i kary

Czytam protokół: Każdy protokół kontroli czy decyzja podatkowa jest formułowana w sposób indywidualny, można jednak wskazać pewne czynności sprawdzające, które każdy podatnik powinien wykonać, chcąc zaskarżyć ten wynik kontroli czy decyzję ...

eKontrola - Kontrola i kary - System podatkowy

Zakres kontroli 2006: Ministerstwo Finansów ogłosiło Zakres Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r. Sprawdź, czy zostaniesz skontrolowany. Po analizie dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Finansów zespół PIT.pl przygotował listę podatników szczególnie narażonych na kontrolę podatkową w roku 2006....

Kontrole ZUS - Kontrola i kary - System podatkowy

Pan Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS, wyjaśnia w wywiadzie udzielonym PIT.pl u kogo i z jakiego powodu mogą pojawić się kontrolerzy ZUS. Sprawdź, czy i Ty jesteś na tej liście...