Darowizna

Umowa darowizny - podatki w praktyce

Choć darowiznę uznaje się za umowę, to świadczenie w niej jest tylko jednostronne. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zasady, jakie stosuje się do umowy darowizny regulowane są w ustawie kodeks cywilny. Konsekwencje podatkowe takiej czynności regulują przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn ...