Zmiany w podatku od spadku i darowizn. Podarujesz więcej bez podatku

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia zmieniającego zasady opodatkowania wartości rzeczy i praw majątkowych przekazanych drugiej osobie w formie darowizny bądź spadku. Kluczową zmianą będzie podwyższenie kwot podlegających zwolnieniu z podatku. Kto i ile będzie mógł przekazać w spadku i darowiźnie, by nie zapłacić podatku? Wyjaśniamy.

 

[AKTUALIZACJA: 13 października weszły w życie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku w spadkach i darowiznach. Więcej o opublikowanych zmianach w artykule ,,Wyższa darowizna i spadek bez podatku. Obowiązują już nowe kwoty wolne"].

Za sprawą projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek – zmianie ulegną dotychczasowe zasady ustalania wysokości podatku od spadku i darowizn. Co się zmieni?

Nowe kwoty wolne w podatku od spadku i darowizn

Źródło: shutterstock

Spadki i darowizny - nowa kwota wolna od podatku

W myśl projektowanych zmian zmienić ma się kwota wolna od podatku w zakresie spadków i darowizn dla 1, 2 oraz 3 grupy. Po zmianach kwota ta ma wzrosnąć:

  1. Z 9.637 zł dla grupy I do kwoty 10.434 zł,
  2. Z 7.276 zł dla grupy II do kwoty 7.878 zł,
  3. Z 4.902 zł dla grupy III do kwoty 5.308 zł.

Minister Finansów zaproponował, że w myśl zmian, w przypadku darowizny od jednego darczyńcy kwota wolna od podatku wyniesie do 10.434 zł, w przypadku darowizny od wielu darczyńców do 20.868 zł łącznie.

Nowe skale podatkowe podatku od spadku i darowizn

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych wysokość należnego podatku od spadków i darowizn nie jest stała. Zależy ona w szczególności od wartości otrzymywanego mienia oraz stopnia pokrewieństwa pomiędzy osobą otrzymującą spadek/darowiznę a spadkodawcą albo darczyńcą. Wspomniany stopień pokrewieństwa określa się mianem grupy podatkowej. Aktualnie obowiązujące grupy podatkowe wskazuje poniższa tabela:

GrupaOsoby zaliczane do grupy
IMałżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.
IIZstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
IIIPozostałe osoby

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Skalę podatkową aktualnie obowiązującą oraz wskazującą projektowane zmiany podatkowe przedstawiamy poniżej:

 

Spadki i darowizny - aktualnie obowiązujące stawki podatku 

Kwoty nadwyżki w złPodatek wynosi
PonadDo
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
 10’278 zł3%
10’278 zł20’556 zł308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10’278 zł
20’556 zł 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20’556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
 10’278 zł7%
10’278 zł20’556 zł719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10’278 zł
20’556 zł 1’644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20’556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
 10’278 zł12%
10’278 zł20’556 zł1’233 zł 40 gr i 16% nadwyżki ponad 10’278 zł
20’556 zł 2’877 zł 90 gr i 20% nadwyżki ponad 20’556 zł

 

Spadki i darowizny - stawki podatku po zmianach

Kwoty nadwyżki w złPodatek wynosi
PonadDo
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
 11’128 zł3%
11’128 zł22’256 zł333 zł 90 gr i 5% nadwyżki ponad 11’128 zł
22’256 zł 890 zł 30 gr i 7% od nadwyżki ponad 22'256 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
 11’128 zł7%
11’128 zł22’256 zł779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11'128 zł
22’256 zł 1'780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22'256 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
 11’128 zł12%
11’128 zł22’256 zł1'335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11'128 zł
22’256 zł 3'115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22'256 zł

 

Od kiedy zmiany?

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak zastrzega jednak Ministerstwo Finansów ,,(…) podwyższone kwoty zwolnione z podatku i niepodlegające opodatkowaniu oraz ustalone rozporządzeniem skale podatkowe będą miały zastosowanie  do przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał od dnia następującego  po opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw".

Darowizna i spadekPodatek PITKwota wolna od podatkuHOT