Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w Kodeksie pracy coraz bliżej, skorzystają rodzice

Ewelina Czechowicz

Dłuższy urlop rodzicielski, elastyczna organizacja pracy dla rodziców małych dzieci i nowy urlop opiekuńczy- to zmiany które powinny zostać wprowadzone do polskiego prawa pracy od sierpnia 2022 r. We wtorek do konsultacji społecznych przekazano projekt zmian w Kodeksie pracy. Kto będzie mógł skorzystać z nowych przepisów?

Nowe przepisy, które powinny zacząć obowiązywać już od sierpnia 2022 r. mają dostosować polskie prawo pracy do unijnych dyrektyw. Zgodnie z projektem zmian Urlop rodzicielski będzie dłuższy, a prawo do niego nie będzie już uzależnione od wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka. Do tego nastąpią zmiany w urlopach ojcowskich i  zostanie wprowadzony nowy urlop opiekuńczy.

Dłuższy urlop rodzicielski

Zgodnie z treścią projektu urlop rodzicielski ma być dłuższy. Obecnie wynosi 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Ponadto po zmianach prawo urlopu rodzicielskiego ma być indywidualnym prawem dla każdego z rodziców. Nie będzie uzależnione od wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka.

Zmiany w kodeksie pracy coraz bliżej, skorzystają rodzice

Źródło:shutterstock

70 % zasiłku macierzynskiego

Inna zmiana to zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego i ustalenie go na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą cześć tego urlopu – oznacza to, iż obecnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi średnio 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Urlop opiekuńczy - 5 dni na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny

Jak zakłada projekt zmian do Kodeksu pracy ma pojawić się w nim nowy urlop – urlop opiekuńczy. Jego wymiar ma wynosić pięć dni w roku kalendarzowym. Urlop ma być bezpłatny i udzielany na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku ale też innemu członkowi rodziny – starszym rodzicom czy małżonkowi – wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej

W Kodeksie  ujęte zostanie też zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, przysługujące w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Pracownik z takiego zwolnienia mógłby skorzystać w wymiarze dwóch dni (lub 16 godzin w roku kalendarzowym), a za każdy dzień przysługiwałaby mu połowa stawki wynagrodzenia.

Elastyczna organizacja pracy

Projekt zakłada również wprowadzenie elastycznej pracy m.in. dla rodziców dzieci do 8 lat. O przyczynach odmowy dotyczącej np. udzielenia pracy zdalnej lub zgody na indywidualny czas pracy pracodawca będzie musiał pisemnie poinformować pracownika. Dziś nie ma takiego obowiązku. Po zmianie przepisów – pracodawcy nie będą mogli zlecać – bez zgody pracownika – pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom opiekującym się dzieckiem do 8 lat. Dziś ta granica to 4 lata życia dziecka. Jak wskazują autorzy projektu  wszystkie te zmiany mają zachęcić rodziców do równiejszego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi.

Czas na wprowadzenie zmian upływa 2 sierpnia 2022 r. 

Formy zatrudnieniaKodeks pracyZakładanie firmyKsięgowośćMacierzyństwoChoroba, wypadekUrlop