Zasiłek opiekuńczy wróci od poniedziałku, skorzystają nieliczni

Ewelina Czechowicz

Sytuacja związana z epidemią zmusiła rząd do objęcia nauką zdalną klas I-III. Jednak przedszkola i żłobki pozostają otwarte. Oznacza to, że tylko niektórzy rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy wróci od poniedziałku, skorzystają nieliczni
Źródło: shutterstock.com

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią Covid-19 był wypłacany w okresie od 12 marca do 26 lipca 2020 r. oraz od 1 września do 20 września 2020 r. Teraz ze świadczenia będzie można skorzystać od 9 listopada do 29 listopada 2020 r.

Kto skorzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Z zasiłku opiekuńczego skorzystają osoby, które muszą opiekować się dziećmi w wieku do 8 lat, gdy ich szkoła, przedszkole lub żłobek zostały zamknięte.

Zatem świadczenie to nie obejmie wszystkich rodziców dzieci klas I-III. Z zasiłku opiekuńczego skorzystają rodzice dzieci, które jako 6 latki znalazły się w I klasie oraz rodzice 7-latków. Świadczenia nie otrzymają rodzice dzieci, które skończyły 8 lat. Zasiłku opiekuńczego co do zasady nie otrzymają rodzice części dzieci z II klasy oraz rodzice dzieci z III klas. Zmieni się to, jeżeli rząd zdecyduje się na rozszerzenie świadczenia na rodziców dzieci z II i III klas. Obecnie obowiązujące przepisy i zasady, które wcześniej obowiązywały pozwalały na korzystanie z zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci do lat 8.

Ze świadczenia skorzystają również, opiekunowie dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z zasiłku będą mogli też korzystać rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

W jakim okresie dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał?

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego i Minister Marleny Maląg zasiłek będzie przysługiwał na czas nauki zdalnej w klasach I-III, która obecnie została zarządzona do 29 listopada 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy w czasie kwarantanny lub izolacji

Na podstawie opublikowanego w poniedziałek rozporządzenia Rady Ministrów rodzice dziecka, które trafiło na kwarantannę lub izolację będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych, czyli z limitu 60 dni w roku.

Podstawą do wypłaty zasiłku z tego tytułu jest złożenie przez osobę ubezpieczoną wniosku o konieczność opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, którzy zostali poddani obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Zasiłek przysługuje z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  1. chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat
  2. innym chorym członkiem rodziny
  3. chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

Zasiłek na zasadach ogólnych dla najmłodszych dzieci

Rodzice dzieci najmłodszych w wieku od 2-6 lat ze świadczenia będą mogli  skorzystać dopiero kiedy placówka zostanie zamknięta. W innych przypadkach ze świadczenia skorzystać będzie można zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub wydanego rozporządzenia w związku z kwarantanną lub izolacją dziecka. Nie będzie można samodzielnie zdecydować o pozostawieniu dziecka w domu, kiedy rodzic podejmie taką decyzje  zasiłek nie będzie przysługiwał.

Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w razie choroby dziecka do 14 lat.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Przy takich rozwiązaniach można się spodziewać rosnącej liczby zwolnień lekarskich, i z pewnością tam gdzie to możliwe rodzice wykorzystają przysługujący limit opieki na zasadach ogólnych. Obecnie oczekujemy na treść rozporządzenia, kiedy się pojawi będą znane szczegółowe regulacje dotyczące świadczenia, którym jest zasiłek opiekuńczy.

MacierzyństwoChoroba, wypadekKoronawirus w Polsce