Zasiłek opiekuńczy możliwy po wakacjach. Senat przyjął korzystne przepisy

Ewelina Czechowicz

Dzięki ustawie, którą we wtorek 18.08.2020 r. przyjął Senat rząd będzie mógł wydawać rozporządzenia w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Decyzja o przyznaniu zasiłku ma zależeć od sytuacji epidemicznej.  Przepis o dodatkowych zasiłkach opiekuńczych znalazł się w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

» Rządzący naprawiają legislacyjny błąd, który dotknął matki i kobiety w ciąży

Zasiłek opiekuńczy po 1 września

Źródło: shutterstock.com

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią Covid-19 był wypłacany w okresie od 12 marca do 26 lipca 2020 r.

» Do kiedy można wnioskować o wypłatę zaległego zasiłku opiekuńczego?

Nowelizacja ustawy

Przepisy przyjęte przez Senat w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 upoważniają rząd do wydania rozporządzenia, na podstawie którego będzie możliwe przyznanie zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka lub w sytuacji, gdy rodzic z różnych względów nie jest w stanie dziecka posłać do żłobka lub szkoły bądź się po prostu obawia.  Wiceminister rodziny Stanisław Szwed wskazał, że rozporządzenie zostanie wydane, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Od 26 lipca 2020 r. o zasiłek można wnioskować jedynie na zasadach ogólnych.

» Czy zasiłek opiekuńczy wróci od 1 września 2020 r.? Czy rodzic może nie posyłać dzieci do szkoły?

Kto może skorzystać z zasiłku na zasadach ogólnych?

Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać osoba, która musi opiekować się:

- dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

 1. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza
 2. konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
 3. choroba niani (z którą została  zawarta umowa uaktywniająca  lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
 4. poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
 5. pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica Twojegodziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;

- dzieckiem niepełnosprawnym (tj. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), które nie ukończyło 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

 1. poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę,
 2. pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;
 • chorym dzieckiem;
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka

Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza Twoje dziecko jest nieprzewidziane, jeśli zostałeś o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem.

Kto jest innym członkiem rodziny

Inny członek rodziny to: małżonek, rodzic, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – pod warunkiem, że w czasie przebywa we wspólnym gospodarstwie domowym z opiekunem. 

Okres wyczekiwania a zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy otrzymasz niezależnie od okresu Twojego ubezpieczenia. W przypadku zasiłku opiekuńczego nie obowiązuje okres wyczekiwania.

Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres:

 • kiedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • kiedy korzysta z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • kiedy jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności, 
 • kiedy jest objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracował lub wykorzystywał je  niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

Okres opieki nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub chorym członkiem rodziny nie może przekroczyć 14 dni w roku kalendarzowym.

MacierzyństwoKoronawirus w Polsce