Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Do kiedy można wnioskować o wypłatę zaległego zasiłku opiekuńczego?

Ewelina Czechowicz

26 lipca 2020 r. skończyła się możliwość korzystania przez rodziców dzieci do lat 8 z tzw. dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jeżeli z jakichś powodów nie złożyłeś wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego, nawet za marzec, nic straconego. Poniżej wyjaśniamy do kiedy można wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

» Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 26 lipca 2020 i co dalej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy okres zasiłku przysługiwał w okresie od 12 marca 2020 r. do 26 lipca 2020 r. w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki oraz w przypadku podjęcia przez uprawnionych rodziców lub opiekunów decyzji o nie korzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki.

Źródło: shutterstock.com

Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem . Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Do kiedy można złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870 z późn. zm.) roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Co kiedy minęło 6 miesięcy na wniosek o wypłatę zasiłku?

Są sytuacje, gdy niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej. Wtedy termin  6 miesięcy, o którym wspomniano powyżej, liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie wniosku o wypłatę zasiłku.

W sytuacji, kiedy niewypłacenie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu płatnika składek, czyli pracodawcy albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Identyczne zasady dotyczące okresów przedawnienia i możliwości wnioskowania obowiązują przy zasiłku opiekuńczym udzielanym na podstawie przepisów ogólnych.

Koronawirus w Polsce