Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Czy zasiłek opiekuńczy wróci od 1 września 2020 r.? Czy rodzic może nie posyłać dzieci do szkoły?

Ewelina Czechowicz

Rok 2020 r. to rok wyzwań na pracodawców oraz pracowników. W czasie, kiedy większość wypoczywa obecnie na urlopach, zapominając o pandemii, inni zastanawiają się, jak poradzić sobie z kryzysem, który dosięgnął wiele branż.

W tym tygodniu Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przedstawić wytyczne w sprawie powrotu dzieci do szkół. Czy rodzice dzieci do lat 8 będą mogli wybrać, czy dzieci pozostaną w domu, tak jak było to od 25 maja 2020 r.?

Czy zasiłek opiekuńczy wróci od 1 września 2020 r.? Czy pracujący rodzic może nie posyłać dzieci do szkoły lub przedszkola?
Źródło: shutterstock.com

Jak wskazuje portal prawo.pl, który zapytał Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej co stanie się z rodzicami, którzy będą musieli zostać w domu, bo dzieci będą miały zdalną naukę albo szkoła zostanie zamknięta ze względu na stwierdzone przypadki zakażenia COVID-19? Na chwilę obecną brak jest deklaracji, że zasiłek opiekuńczy wróci dla pracujących rodziców.  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że będzie podejmować odpowiednie działania w zależności od sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii Covid-19.

Koniec pracy zdalnej, zbliżający się 1 września 2020 r. rodzi wiele pytań. Obecnie Minister Edukacji zapewnia, że  dzieci od 1 września będą chodzić do szkoły. Czy tak się stanie przekonamy się już niebawem. Tymczasem przypominamy o zasadach korzystania z zasiłku opiekuńczego.

Kto może skorzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych?

Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać osoba, która musi opiekować się:

 • dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
 1. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza
 2. konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
 3. choroba niani (z którą została  zawarta umowa uaktywniająca  lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
 4. poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
 5. pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica Twojegodziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;

- dzieckiem niepełnosprawnym (tj. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), które nie ukończyło 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

 1. poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę,
 2. pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;

- chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;

- chorym dzieckiem;

- innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka

Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza Twoje dziecko jest nieprzewidziane, jeśli zostałeś o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem.

Kto jest innym członkiem rodziny

Inny członek rodziny to: małżonek, rodzic, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – pod warunkiem, że w czasie przebywa we wspólnym gospodarstwie domowym z opiekunem. 

Okres wyczekiwania a zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy otrzymasz niezależnie od okresu Twojego ubezpieczenia. W przypadku zasiłku opiekuńczego nie obowiązuje okres wyczekiwania.

Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres:

 • kiedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • kiedy korzysta z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • kiedy jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności, 
 • kiedy jest objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracował lub wykorzystywał je  niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

Okres opieki nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub chorym członkiem rodziny nie może przekroczyć 14 dni w roku kalendarzowym.

Koronawirus w PolsceZUSMacierzyństwo