Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rządzący naprawiają legislacyjny błąd, który dotknął matki i kobiety w ciąży

Ewelina Czechowicz

13 sierpnia 2020 r. Minister Maląg w wywiadzie dla PAP powiedziała: Przygotowaliśmy regulację, dzięki której w przypadku osób pobierających świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, w tym kobiet w ciąży, podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie będzie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy. Czyżby rząd pracował nad zmianami przepisów?

» Zmiany w prawie pracy dotyczące pracujących rodziców

W udzielonym wywiadzie z ust Minister Marleny Maląg padła deklaracja, że zmiana dotyczyć będzie też świadczeń już wypłaconych na podstawie obowiązujących zapisów ustawy antykryzysowej. Ponowne przeliczenie ich podstawy następować będzie na wniosek danej osoby.

Rządzący za pomocą tarcz antykryzysowych wprowadzili bardzo dużo zmian w prawie pracy. Wśród nich zmiany, które obecnie powodują znaczące obniżenie zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego.

Zasiek macierzyński w dobie koronawirusa - zmiany

Źrodło: shutterstock.com

W związku z pandemią koronowirusa wielu pracodawców dokonało obniżenia wynagrodzenia oraz zmniejszyło wymiar czasu pracowników, aby ubiegać się o dofinansowanie do pensji na podstawie przepisów z ustaw antykryzysowych. Tradycyjnie wysokość zasiłku macierzyńskiego powinna być wyliczana na podstawie średniej wy-nagrodzenia z ostatnich 12 przepracowanych miesięcy. W dobie Covid-19 kiedy doszło do spadku dochodów u pracodawcy w związku z epidemią, może on obniżyć pracownikom pensję od 20 do nawet 50 %. Powoduje to na nowo wyliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Tak ukształtowane prawo działa na niekorzyść kobiet w ciąży i młodych matek.

» Czy zasiłek opiekuńczy wróci od 1 września 2020 r.? Czy rodzic może nie posyłać dzieci do szkoły?

Przepisy regulujące wysokość zasiłku macierzyńskiego nie uległy zmianie mimo wprowadzenia tarczy antykryzysowej, co działa na niekorzyść kobiet w ciąży. Zasady wyliczania zasiłku macierzyńskiego reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z jej treścią w przypadku zmiany wymiaru etatu wysokość wynagrodzenia również ulega pomniejszeniu. W przypadku obniżenia pracownikowi wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej mają zastosowanie ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków określone w wskazanej powyżej ustawie zasiłkowej. Zgodnie z treścią art. 40 w razie zmiany wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła: w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, albo w miesiącach poprzedzających. W takich przypadkach podstawę wymiaru zasiłku ustala się na podstawie miesięcznego wynagrodzenia pracownika po zmianie etatu.

» Urlop wychowawczy czy obniżenie czasu pracy

W mediach społecznościowych kobiety w ciąży i młode mamy jednoczą się na grupach szukając wsparcia i pomocy. Projekt poprawek Ministerstwa Rodziny miejmy nadzieję naprawi ten błąd i przywróci poziom zasiłków macierzyńskich na poziomie sprzed pandemii.

Koronawirus w PolsceMacierzyństwo