Zapłata ryczałtu do końca lutego, z wysyłką zeznania można poczekać

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatnicy otrzymujący przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy powinni zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonać zapłaty podatku ryczałtowego za 2022 rok do końca lutego. Na złożenie PIT-28 oraz PIT-28S wyjątkowo mają więcej czasu.

Podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą, wspólnicy w spółce cywilnej czy osoby otrzymujące przychody z najmu lub podnajmu, lub osoby sprzedające produkty rolne z własnych upraw są często opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, dla nich zbliża się termin na zapłatę ryczałtu za 2022 rok. Przypominamy, kto musi złożyć fiskusowi PIT-28 i PIT-28S.  

Pułapka z terminem zapłaty podatku za najem. Uważaj na PIT-28 ryczałt za 2022 rok-PIT.pl

Kto musi złożyć za 2022 rok PIT-28?

Formularz PIT-28 składają osoby, które zdecydowały się na rozliczenie podatkowe w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Druk PIT-28 rozliczają podatnicy dla dochodów (przychodów) uzyskanych:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna),
 • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu,
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego.

PIT-28 za 2022 rok wyjątkowo więcej czasu na złożenie zeznania fiskusowi, jednak nie warto czekać do końca

W 2023 roku podatnicy mają wyjątkowo więcej czasu na złożenie deklaracji w przypadku kiedy byli opodatkowani ryczałtem za 2022 rok. Czas na złożenie formularza jest wyjątkowo wydłużony w związku z przepisami wprowadzonymi w ramach Polskiego ładu. Ostateczny termin na dostarczenie druku PIT-28 mija 2 maja 2023 r. Dokument można złożyć w łatwy i szybki sposób rozliczając go za pomocą programu e-pity.pl

Jednak nie warto czekać z rozliczeniem do ostatnich dni, przedsiębiorcy w 2023 roku muszą się rozliczyć nie tylko z fiskusem, w kwietniowej deklaracji trzeba też będzie rozliczyć składkę zdrowotną w ZUS.

Zapłata ryczałtu do końca lutego, z wysyłką zeznania można poczekać

Źródło: shutterstock

PIT-28 w e-Urzędzie musisz go uzupełnić i zaakceptować

W rządowym programie PIT-28 wymaga uzupełnienia przez podatnika. Dlatego też rekomendujemy jego rozliczenie za pomocą programu e-pity.pl, w którym dodatkowo podatnik może skorzystać z ulg i preferencji podatkowych dostępnych dla ryczałtowców.

Ulgi w PIT-28

Źródło: shutterstock

PIT-28, z jakich ulg można skorzystać?

Podatnicy rozliczający  PIT-28 mogą skorzystać z ulg i odliczeń. Po dołączeniu do zeznania odpowiednich załączników mogą odliczyć (jeżeli spełniają warunki skorzystania z nich określone w przepisach):

 1. składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
 2. składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 3. straty z działalności gospodarczej
 4. darowizn przekazanych na cele m.in.: pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19,
 5. ulgi rehabilitacyjnej,
 6. ulgi na Internet,
 7. ulgi termomodernizacyjnej,
 8. ulgi z tytułu wpłaty na IKZE,
 9. ulgi abolicyjnej,
 10. ulg mieszkaniowych na prawach nabytych, np. ulgę odsetkową.
 11. ulgi dla rodzin 4+
 12. ulgi na związki zawodowe
 13. ulgi Pałacyk+

Ulga prorodzinna i preferencje niedostępne dla ryczałtowców

W sytuacji, kiedy podatnik zdecyduje się na złożenie za 2022 rok PIT-28 nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej, ulgi IP BOX oraz ulgi B+R. Podatnicy mogą nabyć prawo do stosowania tych ulg w sytuacji, gdy posiadają inne źródła przychodów, rozliczane na innych deklaracjach podatkowych. Osoby rozliczające się ryczałtem nie mają możliwości wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem.

1,5 proc. dla OPP w PIT-28

Podatnicy rozliczający PIT-28 mogą w swojej deklaracji przekazać 1,5 proc. podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). W tym celu w deklaracji podatkowej należy wskazać wybraną instytucję, do której ma trafić wsparcie.

Załączniki do PIT-28, które należy dołączyć do zeznania

Formularz PIT-28 to nie jedyny dokument podatkowy, jaki należy dostarczyć do urzędu. W zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się osoba składająca deklaracje, może być konieczne złożenie odpowiedniego załącznika.

PIT-28  - lista załączników

Załącznik do PIT-28

Opis

PIT/B

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2022 r.

PIT/D

Informacja o korzystaniu z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych.

PIT/O

Informacja o korzystaniu odliczeń od przychodu lub od podatku z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

PIT/M

Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

PIT/WZR

Informacja o korzystaniu z tzw. ulgi na złe długi

Źródło: Opracowanie własne: PIT.pl

 

Zamiast ryczałtu za 2022 r. zmiana formy opodatkowania na zasady ogólne

W tym roku podatnicy, którzy opłacali za 2022 rok ryczałt, wyjątkowo mogą za pomocą zeznania podatkowego zmienić formę opodatkowania i rozliczyć swój PIT na zasadach ogólnych. Jednak nie zawsze będzie to korzystna, dlatego też warto dokładnie przeanalizować plusy i minusy takiego rozwiązania.  Szczególnie muszą uważać przedsiębiorcy, ich bowiem czeka również rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok z ZUS.

Czy warto zmienić formę opodatkowania?

Podatnik musi samodzielnie przeanalizować swoją sytuację. Nie dla każdego zmiana formy opodatkowania będzie opłacalna. Trzeba pamiętać, że 12-proc. stawka PIT obowiązuje tylko w przypadku I progu podatkowego. Osoby rozliczające się liniowo płacą 19-proc. PIT, ale zwykle są to osoby, którzy przekraczają I próg. Obniżka PIT-u do 12 proc. mogłaby się wydawać kusząca, jednak podatnicy opłacający ryczałt opłacają niższą składkę zdrowotną.  

W przypadku zmiany formy opodatkowania trzeba wziąć pod uwagę korzyści płynące z rozliczania się na zasadach ogólnych. Korzystając z tego sposobu, można skorzystać ze wspólnego rozliczania się z małżonkiem czy skorzystania z ulg podatkowych, których nie można zastosować w PIT- 28.

PIT-28Rozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITTwój e-PITUlga rehabilitacyjna1 procent dla OPPPodatki 2022