Wyższy limit zarobków dziecka uprawniający do ulgi prorodzinnej

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że od lipca zwiększeniu ulegnie limit zarobków dziecka, który uprawnia do skorzystania z ulgi prorodzinnej w PIT. Limit ten nie zmieniał się od wielu lat i wynosił 3089 zł. Ile wyniesie nowy limit?

» Premier: Zmieniamy przepisy dotyczące wspólnego rozliczenia z dzieckiem

Wśród licznych zmian podatkowych, jakie mają wejść w życie już w lipcu tego roku Premier Morawiecki zapowiedział również zwiększenie limitu zarobków dziecka po przekroczeniu których prawo do zastosowania ulg podatkowych ulegało likwidacji. Ile wyniesie nowy limit?

» MF: Likwidacja ulgi dla klasy średniej, 12 proc. PIT i zmiany w składce zdrowotne

Zarobki dziecka - limit

Źródło: shutterstock

16 061,28 zł - nowy limit zarobków dziecka

Nowy limit zarobków dziecka ma wzrosnąć do 16 061,28 zł brutto. Kwota ta jest 12-krotnością renty socjalnej. To jednak nie wszystko. Jak poinformował Premier ,, Chcemy też, by renty rodzinne małoletnich dzieci nie były doliczane do dochodów rodziców. To oznacza, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł. Uważamy też, że ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) powinny obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie byłoby podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu”.

Ile aktualnie może dorobić dziecko, by nie utracić prawa do ulgi prorodzinnej?

Ustawodawca dokładnie określił kwotę dochodów, jaką może uzyskać dziecko by rodzic nie utracił prawa do zastosowania ulgi prorodzinnej. Aktualnie kwota ta wynosi 3089 zł brutto rocznie i dotyczy ona dochodów podlegających opodatkowaniu przede wszystkim na zasadach ogólnych, a wiec w szczególności z umowy o pracę, umów o dzieło, czy też zleceń.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie dochody dziecka podlegają zaliczeniu do wskazanego limitu. Wyłączeniu podlegają m.in. dochody ze zbycia nieruchomości, a także drobne umowy zlecenia w kwocie nieprzekraczającej 200 zł. Więcej na ten temat w artykule ,,Skontroluj zarobki dziecka, by nie utracić prawa do ulgi prorodzinnej 2022”.

Ulga na dzieciPolski ŁadPodatek PITPIT-37PIT-36