Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Skontroluj zarobki dziecka, by nie utracić prawa do ulgi prorodzinnej 2022

Iwona Maczalska

Zbliża się okres wakacyjny. Dla młodzieży jest to idealna okazja do podjęcia pracy sezonowej. Warto jednak skontrolować zarobki dziecka uzyskane w 2021 roku, by w 2022 roku nie okazało się, że utraciliśmy prawo do zastosowania ulgi prorodzinnej w PIT.

» Ulga prorodzinna - sprawdź, ile możesz zyskać

Rodzice dzieci, które zarabiają w trakcie roku, niejednokrotnie w chwili składania rocznych rozliczeń podatkowych stają przed dylematem, czy mogą odliczyć ulgę prorodzinną w swojej deklaracji PIT. Warto systematycznie kontrolować zarobki dziecka, by nie spotkała nas w sezonie rozliczeń PIT 2022 przykra niespodzianka.

Zarobki dziecka a PIT 2022

Źródło: shutterstock

Ulga prorodzinna - ile możesz zyskać?

W rocznym rozliczeniu PIT za 2021 rok podatnik będzie miał prawo dokonać rozliczenia ulgi prorodzinnej na jedno, dwoje, troje, czworo i więcej dzieci. Wysokość odliczenia uzależniona będzie, podobnie jak w roku bieżącym od liczby dzieci. Ulga prorodzinna wynosić będzie:

  • w przypadku jednego dziecka - 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie) za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił rolę opiekuna prawnego,
  • w przypadku dwojga dzieci - 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie)  na każde dziecko, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił rolę opiekuna prawnego ,
  • w przypadku trojga i więcej dzieci:

- 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie) na pierwsze i drugie dziecko,

- 166,67 zł miesięcznie (2.000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko oraz

- 225 zł zł miesięcznie (2.700,00 zł rocznie) na czwarte  i każde kolejne dziecko.

» Ulga na dziecko w PIT 2021 - limity uprawniające do odliczenia

Wakacyjne dochody dzieci małoletnich i pełnoletnich a ulga w PIT 2022

Na prawo do zastosowania ulgi prorodzinnej w deklaracji PIT wpływa wiek dziecka. Dochody małoletnich dzieci nie ograniczają prawa do ulgi nawet, jeśli są wysokie.

Jeżeli rodzic spełnia warunki do skorzystania z ulgi, to bez względu na wysokość dochodu małoletniego nic nie stoi na przeszkodzie, by taką ulgę rozliczył.

Odmiennie przedstawia się sytuacja dziecka pełnoletniego, które w trakcie roku zarabiało. Osoby, które ukończyły 18 rok życia zobowiązane są do samodzielnego rozliczenia. Jeżeli dziecko zarabiało w roku, w którym ukończyło 18 rok życia, to przychody z okresu przed ukończeniem tego wieku dolicza się do przychodów rodziców, a pozostałe dochody dziecko rozlicza samodzielnie na własnej deklaracji rocznej PIT. Przy czym ulga na osoby pełnoletnie przysługuje wyłącznie do ukończenia przez nie 25 roku życia.

Ile może dorobić dziecko, by nie utracić prawa do ulgi prorodzinnej?

Ustawodawca dokładnie określił kwotę dochodów, jaką może uzyskać dziecko by rodzic nie utracił prawa do zastosowania ulgi prorodzinnej. Aktualnie kwota ta wynosi 3089 zł brutto rocznie i dotyczy ona dochodów podlegających opodatkowaniu przede wszystkim na zasadach ogólnych, a wiec w szczególności z umowy o pracę, umów o dzieło, czy też zleceń.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie dochody dziecka podlegają zaliczeniu do wskazanego limitu. Wyłączeniu podlegają m.in. dochody ze zbycia nieruchomości, a także drobne umowy zlecenia w kwocie nieprzekraczającej 200 zł.

Dziecko prowadzące działalność – rodzice bez prawa do ulgi prorodzinnej

Nie wszystkie dochody dziecka podlegają limitowi 3089 zł brutto rocznie. Wśród różnego rodzaju źródeł dochodu należy w szczególności zwrócić uwagę na te, które całkowicie wykluczają prawo do ulgi prorodzinnej - nawet w sytuacji nieprzekroczenia wskazanego limitu. Mowa tu o sytuacji, kiedy dziecko prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną:

  1. podatkiem liniowym,
  2. podatkiem tonażowym,
  3. kartą podatkową,
  4. ryczałtem ewidencjonowanym.

Powyższe formy opodatkowania działalności gospodarczej automatycznie pozbawiają rodzica prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej - bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

 

Ulga na dzieciOdliczenia w PITRozliczenie roczne