Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wydatki na zakup leków w 2020 roku rozlicz w PIT 2021

Iwona Maczalska 11.02.2021 08:10 (aktualizacja: )

Osoby niepełnosprawne, które w 2020 roku poniosły liczne wydatki na zakupów leków, mogą wydatki te odliczyć w swoim rocznym rozliczeniu PIT 2021. Jakie leki i w jakiej kwocie można odliczyć w bieżącym roku? Wyjaśniamy.

» Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2020 r. - kto z niej skorzysta i ile odliczy?

W rocznych rozliczeniach PIT za 2020 rok, podobnie jak w latach ubiegłych osoby niepełnosprawne w ramach tz. ulgi rehabilitacyjnej mogą odliczyć wydatki poniesione na zakup leków. Warto jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie leki podatnik ma prawo odliczyć.

Jak odliczyć ulgę na leki w PIT 2020

Źródło: shutterstock

Jakie leki można odliczyć w PIT

Rozliczając w PIT wydatki na zakup leków warto pamiętać, że nie wszystkie z leki można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Leki zakupione bez recepty np. suplementy diety, czy też leki ogólne niezwiązane z niepełnosprawnością przepisane przez lekarza rodzinnego odliczeniu nie podlegają. Podstawę odliczenia stanowią wyłącznie wydatki poniesione na zakup leków przepisanych osobie niepełnosprawnej przez lekarza specjalistę do stosowania ciągłego bądź czasowego. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Zakup leku - ważny koszt zakupu

Rozliczając ulgę na leki w swoim zeznaniu PIT należy pamiętać, że odliczeniu od dochodu podlegają leki wypisane przez lekarza specjalistę, które osoba niepełnosprawna zobowiązana jest stosować zarówno na stałe jak i czasowo.

Odliczeniu nie podlega jednak cała kwota wydana na zakup leku. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Oznacza to, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki w wysokości przekraczającej 100 zł w danym miesiącu.

Sposób ustalania kwoty odliczenia ulgi na leki w PIT

Aby ustalić dokładną wysokość odliczenia w danym miesiącu należy od kwoty poniesionego wydatku, odjąć 100 zł. Rachunek ten pozwoli nam na ustalenie kwoty podlegającej odliczeniu w PIT.

Przykład

Osoba niepełnosprawna w styczniu 2020 roku dokonała zakupu leków na kwotę 300 zł, w marcu na kwotę 400 zł, a w październiku na kwotę 70 zł. Kwota podlegająca odliczeniu w jej przypadku wynosić będzie 500 zł.

Sposób obliczania:

Poniesiony wydatek – 100 zł =kwota podlegająca odliczeniu

- styczeń 2020 (wydatek 300 zł – 100 zł = 200 zł odliczenia)

- marzec 2020 (wydatek 400 zł – 100 zł = 300 zł odliczenia)

- październik 2020 (odliczenie nie przysługuje. Poniesiony bowiem wydatek jest mniejszy niż 100 zł).

Przysługujące odliczenie w przypadku tego podatnika wynosić będzie 500 zł w skali całego roku.

Przykład 2

Osoba niepełnosprawna w styczniu 2020 roku wydała na leki 250 zł, w lutym i marcu 350 zł, w kwietniu i maju 270 zł, natomiast w czerwcu 80 zł. W Kwota przysługującego jej odliczenia wynosić będzie 990 zł.

MIESIĄCKOSZT ZAKUPU LEKÓW W SKALI MIESIĄCASPOSÓB LICZENIAPRZYSŁUGUJĄCE ODLICZENIE W SKALI MIESIĄCA

Styczeń 2020 roku

250 zł

250 zł – 100 zł

150 zł

Luty 2020 roku

350 zł

350 zł – 100 zł

250 zł

Marzec 2020 roku

350 zł

350 zł – 100 zł

250 zł

Kwiecień 2020 roku

270 zł

270 zł – 100 zł

170 zł

Maj 2020 roku

270 zł

270 zł – 100 zł

170 zł

Czerwiec 2020 roku

80 zł

80 zł – 100 zł

Odliczenie nie przysługuje bowiem poniesiony wydatek jest mniejszy niż 100 zł

SUMA

1570 zł

 

990 zł odliczenia w skali roku

Ulga na leki - jaka deklaracja PIT?

Ulgę na leki należy rozliczyć we właściwej podatnikowi rocznej deklaracji PIT. Może być nią deklaracja PIT-37 lub PIT-36. Ulgę na leki wykazuje się natomiast w załączniku PIT/O, który stanowi załącznik do powyższych deklaracji. 

Ulga na leki - niezbędne udokumentowanie wydatków

Aby móc odliczyć w zeznaniu PIT za 2020 rok ulgę na leki należy dysponować następującymi dokumentami:

  • orzeczeniem lekarskim o zakwalifikowaniu podatnika przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lub dowodem potwierdzającym niepełnosprawność),
  • decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
  • dowodem dokumentującym poniesienie wydatku. Najpopularniejszymi dokumentami są faktury oraz bankowe dowody zapłaty. Warto jednak mieć na uwadze, że sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku. Nie zawiera on bowiem m.in. danych osobowych osoby kupującej.

Ulga rehabilitacyjnaPIT-37PIT-36Odliczenia w PITRozliczenie roczne