Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Młode matki, młodzi niepełnosprawni lub chorujący do 26 r.ż. są gorsi podatkowo od pracowników

Piotr Szulczewski 12.06.2019 08:55 (aktualizacja: )

Zmiany w przepisach o PIT, jakie mają wejść w życie 1 sierpnia 2019 r., jednoznacznie kategoryzują osoby młode. Jeśli pracujesz lub wykonujesz umowę zlecenie – twoje przychody do 85.528 zł rocznie będą zwolnione z PIT. Problem w tym, że młode osoby pobierają również zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenia rehabilitacyjne, które pozostają opodatkowane i zalicza się je do innych źródeł niż praca. Czy powinni być podatkowo gorzej traktowani?

Zerowy PIT dla młodych już od 1 sierpnia 2019 roku

 

Bezpitowcy. Czy popierasz zerowy PIT dla młodych? [Sonda]

Projekt zmian w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie mają obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. wskazuje, że zwolnione z opodatkowania pozostaną przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Problemem stanie się to, czy różnicowanie osób do 26 r. ż. w zależności od rodzaju zatrudnienia jest prawidłowe, a nawet czy nie stanowi naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. Wydaje się, że zasada, jaka już niedługo ma wejść w życie będzie krzywdząca dla wszystkich osób, które uzyskują inne przychody niż wymienione.

Celem prawodawcy, który ustalił tylko część przychodów z preferencją, było zabezpieczenie systemu podatkowego przed nadużyciami. Problem w tym, że w miejsce przychodów z umów o pracę i innych, do tzw. innych źródeł zalicza się m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach. W efekcie dochodzi do paradoksu, w którym np. osoba zatrudniona będzie zwolniona z podatku, natomiast matka w wieku 18-26 lat otrzymująca zasiłek macierzyński z ZUS będzie płaciła podatek. Podobnie do innych źródeł zalicza się wypłaty zasiłków chorobowych.

Jak wskazał NSA w wyroku z 19.04.2017 r. (sygn. akt II FSK 154/15) zasiłek chorobowy stanowi „inne źródło przychodu”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie również tego rodzaju świadczenie dla młodej osoby nie będzie zwolnione z podatku.

 

Wydaje się, że tego rodzaju przypadki prawodawca na etapie prac legislacyjnych powinien objąć również zwolnieniem z podatku. Drugą – jak wydaje się – sprawiedliwszą modyfikacją, byłoby objęcie zwolnieniem wszystkich osób do 26 r.ż. Taka zmiana wydaje się jednak na tę chwilę mało realna. 

Bez PIT dla młodychMacierzyństwoUlga rehabilitacyjnaRozliczenie rocznePIT-37