Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wspólne rozliczenie PIT – na czyj mikrorachunek przelać należny podatek

Iwona Maczalska 27.01.2020 10:15 (aktualizacja: )

W rocznych rozliczeniach PIT za 2019 rok podobnie jak w latach ubiegłych podatnicy mają możliwość dokonania wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Czy w przypadku wystąpienia niedopłaty należy podatek PIT przelać na mikrorachunek żony, czy męża?

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, którzy pozostawali przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a także pomiędzy którymi istniała przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, mają prawo do złożenia wspólnego wniosku o łączne opodatkowanie od sumy swoich i małżonka przychodów. Zasady wspólnego rozliczenia reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl jej przepisów, aby małżeństwo mogło skorzystać ze wspólnego opodatkowania, musi spełnić następujące warunki:

  •  musi podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  •  musi pozostawać przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim,
  •  musi występować system współwłasności majątkowej małżeńskiej przez cały rok podatkowy,
  •  małżonkowie muszą złożyć wspólny wniosek, wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.

Więcej na temat wspólnego rozliczenia z małżonkiem znajdziesz w poradniku ,,Wspólne rozliczenie PIT w 2019/2020 roku”.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Na czyj mikrorachunek przelać zaległy podatek PIT?

Wątpliwości budzi kwestia zapłaty podatku PIT w przypadku wystąpienia niedopłaty we wspólnym zeznaniu podatkowym. Pojawia się pytanie, czy należny podatek należy zapłacić na mikrorachunek podatkowy żony, czy może męża?

Zdaniem Ministra Finansów ,,W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, podatek wpłacisz na mikrorachunek osoby, która będzie wskazana w zeznaniu jako pierwsza”.

<< Indywidualny mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy od stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 roku płatnicy i podatnicy podatku PIT, CIT i VAT zobowiązani są do zapłaty swoich podatków do urzędu skarbowego wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego rachunku podatkowego, czyli tzw. mikrorachunku podatkowego. Zapłata podatku na dotychczasowe numery kont bankowych nie jest możliwa po 31 grudnia 2019 roku.

Wyjątek stanowią podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej, rozliczający druk VAT-12 oraz VAT od importu. Więcej na ten temat w artykule ,,Karta podatkowa, VAT-12, VAT od importu”.

Wspólne rozliczenie PITRozliczenie rocznePIT-37PIT-36Podatek PIT