Wspólne rozliczenie małżonków. Na jaki rachunek przelać niedopłatę PIT?

Iwona Maczalska

W rocznych rozliczeniach PIT za 2020 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, podatnicy mają możliwość dokonania wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Czy w przypadku wystąpienia niedopłaty należy podatek PIT przelać na mikrorachunek żony, czy męża?

» Wspólne rozliczenie małżonków w PIT. W jakiej wersji w 2021 roku?

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, którzy pozostawali przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a także pomiędzy którymi istniała przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, mają prawo do złożenia wspólnego wniosku o łączne opodatkowanie od sumy swoich i małżonka przychodów.

Wspólne rozliczenie PIT 2021

Źródło: shutterstock

 Zasady wspólnego rozliczenia reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl jej przepisów, aby małżeństwo mogło skorzystać ze wspólnego opodatkowania, musi spełnić następujące warunki:

  •  musi podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  •  musi pozostawać przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim,
  •  musi występować system współwłasności majątkowej małżeńskiej przez cały rok podatkowy,
  •  małżonkowie muszą złożyć wspólny wniosek, wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.

Więcej na temat wspólnego rozliczenia z małżonkiem znajdziesz w poradniku ,,Wspólne rozliczenie PIT w 2020/2021 roku”.

Niedopłata PIT we wspólnym rozliczeniu małżonków

Wątpliwości budzi kwestia zapłaty podatku PIT w przypadku wystąpienia niedopłaty we wspólnym zeznaniu podatkowym. Pojawia się pytanie, czy należny podatek należy zapłacić na mikrorachunek podatkowy żony, czy może męża?

Zdaniem Ministra Finansów ,,Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, podatek możesz wpłacić na swój mikrorachunek albo na mikrorachunek małżonka. Zalecamy jednak aby podatek, który wynika ze wspólnego zeznania wpłacać na mikrorachunek osoby, która będzie wskazana jako pierwsza w tym zeznaniu.”.

<< Indywidualny mikrorachunek podatkowy

 

Wspólne rozliczenie PITRozliczenie rocznePIT-37PIT-36