Wspólne rozliczenie małżonków w PIT. W jakiej wersji w 2021 roku?

Iwona Maczalska

Podatnicy chcący rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, mogą zrobić to w 2021 roku zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wspólne rozliczenie podatników możliwe jest również za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Jak najszybciej rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w 2021 roku?

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT. W jakiej wersji w 2021 roku?
Źródło: shutterstock.com

Małżonkowie, którzy pozostawali  w związku małżeńskim przez cały 2020 rok i istniała między nimi wspólność majątkowa, mogą w tegorocznych rozliczeniach PIT złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Wspólne rozliczenie małżonków możliwe jest w trzech formach.

Wspólne rozliczenie małżonków w wersji papierowej

Podatnicy chcący rozliczyć się wspólnie z małżonkiem mogą to zrobić składając w urzędzie skarbowym papierową formę zeznania PIT lub wysyłając elektroniczny PIT. Wybierając papierową wersję deklaracji PIT należy zwrócić szczególną uwagę na wersję deklaracji PIT, obowiązującą w danych rozliczeniach podatkowych. Najpopularniejsze deklaracje PIT, łącznie z obowiązującą wersją druku wskazuje poniższa tabela:

Rodzaj deklaracji PITWersja PIT obowiązująca w tegorocznych rozliczeniach
PIT-3727
PIT-3628

Wspólne rozliczenie małżonków w wersji elektronicznej

Wspólne rozliczenie małżonków możliwe jest również w drodze elektronicznej. Można w tym celu wykorzystać darmowe programy do rozliczeń PIT. Jest to najszybszy sposób bowiem program nie tylko podpowie, jak bezbłędnie dokonać wspólnego rozliczenia, lecz również pozwoli na automatyczne przesadnie deklaracji PIT do urzędu skarbowego.

Wspólne rozliczenie małżonków w usłudze Twój e-PIT

Okazuje się, że wspólnego rozliczenia małżonków można dokonać również za pośrednictwem rządowej usługi Twój e-PIT. Jak informuje Ministerstwo Finansów ,, W usłudze Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) jest możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem. Ten sposób rozliczenia jest wyborem podatnika. Zaproponowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem, a także wybrać formę opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Taka możliwość jest dostępna po zalogowaniu się do usługi i wybraniu odpowiedniej opcji. Nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dzieci, na formularzu PIT-28 i PIT-38. Analogicznie jest w usłudze Twój e-PIT”. 

Wspólne rozliczenie PITRozliczenie rocznePIT-37PIT-36Twój e-PITMacierzyństwoHOT