Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Tarcza 4.0: Urlopy bez zgody pracowników, niższe odprawy, obowiązek pracy zdalnej

Iwona Maczalska 21.05.2020 13:53 (aktualizacja: )

Projekt Tarczy Antykryzysowej w wersji 4.0 zakłada wprowadzenie licznych rozwiązań odnoszących się typowo do prawa pracy. Przyjęte przez rząd przepisy dotkną w szczególności kwestii urlopów pracowniczych, a także odpraw i świadczenia pracy zdalnej.

» Zmiany w urlopach, nakaz pracy zdalnej, niższe wynagrodzenia. Sejm za zmianami w Tarczy 4.0

20 maja Rada Ministrów przyjęła projekt  ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – tzw. Tarczy Antykryzysowej w wersji 4.0. Projekt wprowadza nowe rozwiązania, które pomóc mają firmom w zachowaniu miejsc pracy. Niestety nowe przepisy mimowolnie dotkną również samych pracowników.

» Tarcza 4.0 pozwoli obniżyć wynagrodzenie pracownicze nawet o 50 proc.

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw trafił w piątek 22 maja do Sejmu.

» Tarcza 3.0 Rozszerzone ulgi ZUS dla przedsiębiorców

Pracownik na urlopie bez swojej zgody

Jednym z kluczowych zmian przyjętych przez rząd w ramach Tarczy 4.0 jest zmiana zasad udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów kodeksu pracy urlop, który nie został wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, powinien zostać wykorzystany do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. I ten zapis ma się zmienić. Projekt przewiduje czasowe zawieszenie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu do 30 września bieżącego roku. Ma to na celu umożliwienie pracodawcy zadecydowania za pracownika, kiedy ten ma odebrać zaległy urlop wypoczynkowy. Wysyłanie na zaległy urlop w świetle przepisów Tarczy 4.0 będzie odbywało się bez zgody zatrudnionego.

» Dopłaty do odsetek kredytów dla firm i inne decyzje rządu

Niższe odprawy i odszkodowania pracownicze

Według projektu Tarczy Antykryzysowej 4.0 ograniczona zostanie wysokość odpraw pracowniczych w związku z ustaniem zatrudnienia. Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów wysokość wypłacanej odprawy nie może przekroczyć wysokości piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Nowe przepisy zdecydowanie zmniejszą wysokość wypłacanych odpraw w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług. Po zmianach przepisów pracownikowi wypłacona zostanie odprawa w wysokości wyłącznie dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Rezygnacja z postanowień układów zbiorowych czy ZFŚS

Nowe przepisy przewidują możliwość rezygnacji pracodawcy ze stosowania niektórych postanowień układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania, czy też postanowień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Będzie to możliwe w przypadku wystąpienia u niego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń. Zawieszenia tych obowiązków dokonać można będzie w porozumieniu z organizacjami związkowymi.

Nowe regulacje w zakresie pracy zdalnej

W najnowszej wersji Tarczy Antykryzysowej nie zabrakło przepisów regulujących zasady świadczenia pracy zdalnej. W świetle nowych przepisów pracodawca będzie miał prawo do zlecenia pracownikowi wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, przy czym pracownik będzie miał obowiązek dostosowania się do tego nakazu. Każda forma zlecenia pracy zdalnej będzie skuteczna – pisemna, ustna, telefoniczna, czy też e-mailowa.

Przepisy ustawy antykryzysowej nie precyzują dokładnych zasad świadczenia pracy zdalnej. W tej kwestii dowolność pozostawiają pracodawcom. Jak twierdzą jednak projektodawcy, bez zmian powinny jednak pozostać godziny rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników. Chęć ich udokumentowania oraz potwierdzania obecności pozostanie w rękach pracodawcy.

» Jak wykonywać badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa?

Brak zgody na zwolnienie w drodze e-mail

W najnowszej wersji projektu przyjętej przez rząd nie znalazły się niektóre kontrowersyjne przepisy z pierwszej wersji projektu. Mowa w szczególności o przepisach dopuszczających rozwiązywanie stosunku pracy za pośrednictwem skrzynki e-mail.

Koronawirus w PolsceKodeks pracy