Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Tarcza 4.0: Treść projektu ustawy w Sejmie

Katarzyna Sudaj 22.05.2020 13:59 (aktualizacja: )

[aktualizacja 28.05.2020 r.]: W środę 27 maja w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. To tzw. tarcza 4.0. Po wniesieniu poprawek projekt został przyjęty. Po głosowaniu trafił do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. 

» Tarcza 4.0: końcowy tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw

Na czwartek 28 maja w porządek obrad Sejmu wpisano sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 382, 382-A i ) - 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła* - sprawozdawca poseł Henryk Kowalczyk.

[aktualizacja 29.05.2020 r.]: Po przedstawieniu sprawozdania z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych (komisja przyjęła ok. 40 poprawek precyzujących i porządkujących zapisy), odbyło się w Sejmie drugie czytanie ustawy tzw. tarcza 4.0. Złożono do niego kolejne poprawki, więc Sejm zdecydował o ponownym przesłaniu go do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Sejm miał wznowić obrady w środę 3 czerwca. Dziś w harmonogramie obrad Sejmu widnieje informacja, że dopiero w czwartek 4 czerwca od godz. 15 odbędzie się trzecie czytanie ustawy i sprawozdanie Komisji.

przebieg procesu legislacyjnego tarczy 4.0

***

Przed chwilą na stronach Sejmu pojawił się rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, który przedwczoraj przyjęła Rada Ministrów. To tzw. tarcza 4.0.

W środę 20 maja informowaliśmy o przyjętym na posiedzeniu Rady Ministrów rządowym projekcie tarczy 4.0, która wprowadza dopłaty do odsetek kredytów dla firm, wakacje kredytowe i tym podobne rozwiązania.

Dopiero dziś, w piątek 22 maja, w południe treść tego projektu została opublikowana na stronach sejmowych, jako wniesiony do Sejmu.

treść projektu tarcza 4.0 w Sejmie

Źrodło: materiały własne, Sejm.pl

Tarcza 4.0 dotyczy m.in.:

Projekt ustawy otrzymał numer druku sejmowego 382.

Został on skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Najbliższe rozpocznie się w środę 27 maja i potrwa trzy dni. 

Autopoprawka do projektu tarczy 4.0 - kogo będzie zwalniał rząd?

[aktulizacja 26 maja]: Do projektu - jeszcze przed pierwszym czytaniem w Sejmie - wniesiono autopoprawkę (druk nr 382-A), która wpłynęła do Sejmu we wtorek 26 maja. W uzasadnieniu do autopoprawki czytamy: "Przedłożona autopoprawka ma na celu doprecyzowanie katalogu podmiotów objętych mechanizmem przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwiającym ograniczenie kosztów wynagrodzeń osobowych w przypadku, gdyby negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodowały stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa. Katalog podmiotów obejmie poza administracją rządową również:

  • agencje wykonawcze,
  • instytucje gospodarki budżetowej,
  • państwowe fundusze celowe,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze,
  • Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także
  • Narodowy Fundusz Zdrowia."

Koronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZwolnienia z ZUSHOT