Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w urlopach, nakaz pracy zdalnej, niższe wynagrodzenia. Sejm za zmianami w Tarczy 4.0

Iwona Maczalska

Podczas nocnego posiedzenia Sejm przegłosował ważne zmiany w przepisach Kodeksu pracy. Poparcie posłów znalazły zapisy o możliwości wysyłania pracowników na urlop bez jego zgody, możliwości wypłaty obniżonych odpraw pracowniczych, czy nakazaniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Teraz projekt trafi do Senatu.

» Tarcza 4.0 przyjęta. Zmiany w prawie pracy, zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca i wakacje kredytowe

Wczorajsze posiedzenie Sejmu trwało do późnych godzin nocnych. W wyniku głosowania przyjęto tzw. Tarczę antykryzysową 4.0, nazwaną ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Podczas głosowania przyjęto wyłącznie 28 poprawek zgłoszonych przez PiS. Wśród kluczowych przepisów, za którymi opowiedział się Sejm, znalazły się zmiany dotyczące Kodeksu pracy.

Zmiany w Kodeksie pracy przegłosowane przez Sejm

Tarcza antykryzysowa w czwartej odsłonie, przegłosowana w nocy przez Sejm, zakłada wprowadzenie licznych zmian do przepisów prawa pracy, które dotkną bezpośrednio kwestii pracowniczych. Nowe przepisy zakładają:

  1. Utratę prawa pracownika do wykorzystania zaległego urlopu w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego. W odróżnieniu od obowiązujących przepisów to pracodawca zadecyduje, kiedy pracownik wykorzysta zaległy urlop wypoczynkowy. Co ważne - decyzja o wykorzystaniu urlopu będzie mogła być wydana bez zgody pracownika.
  2. Wypłacanie niższych odpraw pracowniczych – pracodawca będzie mógł wypłacić odprawy pracownicze w obniżonej kwocie. Wysokość odpraw nie będzie wynosić już piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, w dniu rozwiązania stosunku pracy, lecz wyłącznie dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  3. Wydanie nakazu wykonywania pracy w formie zdalnej -  pracodawca będzie miał prawo do zlecenia pracownikowi wykonywania pracy w formie zdalnej, przy czym pracownik będzie miał obowiązek dostosowania się do tego nakazu. Na pracodawcy będzie jednak ciążył obowiązek udostępnienia narzędzi niezbędnych pracowników do świadczenia pracy w warunkach domowych,
  4. Obniżenie czasu pracy i tym samym wypłatę niższego wynagrodzenia – pracodawca dotknięty skutkami epidemii będzie miał prawo obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy i tym samym wypłacić mu mniejsze wynagrodzenie. Obejmując pracownika postojem ekonomicznym, wysokość wypłacanego wynagrodzenia będzie mogło zostać zmniejszone nawet o połowę. Wszystko to będzie mogło mieć miejsce z pominięciem zgody pracownika. Więcej na ten temat w artykule ,,Tarcza 4.0 pozwoli obniżyć wynagrodzenie pracownicze nawet o 50 proc.”.
  5. Rezygnację z postanowień układów zbiorowych czy ZFŚS – pracodawca zyska możliwość zrezygnowania ze stosowania niektórych postanowień układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania, czy też postanowień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Będzie to możliwe wyłącznie w przypadku wystąpienia u niego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Powyższe zmiany ujęte w Tarczy antykryzysowej 4.0 zyskały poparcie Sejmu. W aktualnej formie trafią teraz do Senatu, gdzie będą poddane kolejnym obradom. Więcej na temat zmian w przepisach Kodeksu pracy, zaproponowanych w Tarczy antykryzysowej 4.0 znaleźć można w artykule ,, Tarcza 4.0: Urlopy bez zgody pracowników, niższe odprawy, obowiązek pracy zdalnej”.

Koronawirus w PolsceKodeks pracy