Ulga internetowa 2022. Problematyczne pakiety usług

Iwona Maczalska

Podatnicy chcący skorzystać z ulgi internetowej w 2022 roku, muszą dysponować odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi poniesiony wydatek. Problem mogą stanowić pakiety usług, które niejednokrotnie wykluczają możliwość skorzystania z ulgi internetowej.

» Dla kogo ulga internetowa w 2022 roku?

W 2022 roku ulga internetowa nadal znajduje się na liście ulg podatkowych, z jakich można skorzystać rozliczając PIT za 2021 rok. Bez zmian pozostały przepisy mówiące, że z ulgi internetowej skorzystać można wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Nie zmieniły się również pozostałe warunki związane z prawem do ulgi, w szczególności te dotyczące udokumentowania poniesionego wydatku.

Ulga internetowa w PIT za 2020 rok

Źródło: shutterstock

Jakie wydatki odliczysz w ramach ulgi internetowej w PIT 2021

Przepisy ustawy o PIT wskazują konkretne obostrzenia związane z odliczaniem wydatków poniesionych na Internet, które można odliczyć w ramach ulgi internetowej w rocznym rozliczeniu PIT. Ustawodawca mówi, że odliczyć można wyłącznie wydatki ściśle związane z korzystaniem z sieci Internet. Niestety ustawodawca nie dopuszcza odliczenia wszystkich poniesionych kosztów. W ramach ulgi internetowej na pewno nie odliczymy wydatków poniesionych na instalację sieci Internet w domu, czy obsługę techniczną.

» Czy korzystanie z ulgi internetowej wiele lat temu uniemożliwia odliczenie jej w PIT 2022?

» Jak sprawdzić, czy odliczało się ulgę na Internet w rozliczeniu PIT w przeszłości?

Pakiety usług telefonicznych a prawo do ulgi internetowej

Problematyczne dla podatnika może być również odliczenie w PIT pakietów usług. Jeżeli podatnik posiada umowę na tzw. pakiet usług, czyli np.  ,,Internet plus telefon” bądź ,,Internet plus telewizja”, rozliczenie poniesionych wydatków w PIT 2021 może być utrudnione. Podatnik, aby mógł bez przeszkód skorzystać z ulgi internetowej musi zadbać, by w umowie bądź wystawianych fakturach VAT dokładnie zostały wyszczególnione wydatki poniesione na użytkowanie Internetu. Oznacza to, że na fakturze VAT, bądź innym dokumencie poświadczającym poniesienie wydatku muszą być osobno wyszczególnione wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet, a osobno na użytkowanie sieci komórkowej, czy telewizyjnej.

W przypadku braku wyszczególnienia konkretnych wydatków, urząd skarbowy ma prawo do podważenia prawa do skorzystania z ulgi internetowej. 

Potwierdza to również Krajowa Izba Skarbowa, która mówi, że ,, Jeżeli podatnik korzysta z usługi „pakiet telewizyjno-internetowy”, to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet, pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia”.

Faktura VAT wystawiona na obojga małżonków - kto skorzysta z ulgi?

Wątpliwości podatników budzi również kwestia prawa do skorzystania z ulgi internetowej, w przypadku gdy faktura VAT wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków. Który z małżonków w takiej sytuacji zyska prawo do skorzystania z ulgi internetowej?

Jak twierdzi KIS ,, W sytuacji gdy faktura za korzystanie z sieci Internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu 760 zł. Tzn. jeżeli małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to każdy z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć tej kwoty dwa razy. Powyższa zasada ma również zastosowanie do pozostałych domowników. Osoba, która zamierza skorzystać z odliczenia, musi posiadać nie tylko umowę z operatorem sieci, ale również dokument potwierdzający poniesiony wydatek np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko potwierdzającą, że to ta osoba jest nabywcą usługi”.

Rozliczenie rocznePIT-37PIT-36Odliczenia w PIT