Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Szczepionki przeciw grypie dla pracowników bez podatku. MF pracuje nad projektem rozporządzenia

Ewelina Czechowicz 22.10.2020 06:50 (aktualizacja: )

Wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na interpelację poselską nr 11341 poinformował, że resort zaniecha poboru podatku od świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

 Szczepionki przeciw grypie dla pracowników bez podatku. MF pracuje nad projektem rozporządzenia
Źródło: shutterstock.com

Jan Sarnowski wskazał, że „mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

» Ewidencja kosztów szczepień przeciw grypie

Podstawą zmian ma być art. art. 22 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacji podatkowej, na podstawie którego minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.

Obecnie prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia.

[aktualizacja 27.10.2020]:Opublikowano projekt rozporządzenia

Jan Sarnowski zapowiedział, że nowe przepisy mają mieć zastosowanie do świadczeń uzyskanych w okresie od1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej będzie obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Rozporządzenie ma wejść w życie po jednodniowym vacatio legis tak, aby beneficjenci rozporządzenia mogli jak najszybciej skorzystać z rozwiązań w nim zawartych. Ostat eczny kształt rozporządzenia ma być znany po ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy, że miesiąc temu minister finansów Tadeusz Kościński także zapewniał o zamiarze przygotownia odpowiedniego rozporządzenia zwalniającego szczepionki przeciw grypie finansowane przez pracodawcę z podatku dochodowego.

Odpowiedź na interpelacje

KosztyPodatek PITKoronawirus w Polsce