Składki ZUS 2020: będzie spora podwyżka dla przedsiębiorców

Katarzyna Sudaj

Znamy prognozowaną wysokość składek ZUS na ubezpieczenie społeczne od 1 stycznia 2020 roku. Wyliczenia na podstawie danych zawartych w założeniach do projektu budżetu państwa pokazują, że przedsiębiorcy zapłacą prawie 1500 zł miesięcznie.

Rada Ministrów na posiedzeniu rządu przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020 i propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

» Wyższe składki również dla nowych firm na ulgowym dwuletnim ZUS-ie

W dokumentach tych założono, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku wzrośnie z poziomu 4765 zł do kwoty 5227 zł. Wzrost wynagrodzenia jest duży, co przekłada się bardzo duży wzrost poziomu składek ZUS.

To na podstawie tego wskaźnika (prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej) oblicza się podstawę wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Wynosi ona 60 proc. kwoty tego wynagrodzenia, a więc 60% z 5227 zł wyniesie 3136,20 zł. Składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń liczone od tak wysokiej podstawy są odpowiednio wyższe, niż obecnie. Wysokość poszczególnych składek  ZUS w 2020 r.  wyniosłaby:

Rodzaj składki:Składka w 2019 r.Prognozowana składka w 2020 r.Wzrost miesięcznie o:
emerytalna558,08 zł612,19 zł54,11 zł
rentowa228,72 zł250,90 zł22,18 zł
chorobowa70,05 zł76,84 zł6,79 zł
wypadkowa47,75 zł52,37 zł4,62 zł
na Fundusz Pracy70,05 zł76,84 zł6,79 zł
razem:974,65 zł1069,14 zł94,49 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Przedsiębiorcy opłacający pełne składki ZUSzapłacą o 94,49 zł miesięcznie więcej tylko na ubezpieczenie społeczne. Do tego trzeba doliczyć jeszcze wzrost składki zdrowotnej, której na tę chwilę nie możemy jeszcze dokładnie obliczyć, gdyż jej podstawa będzie znana dopiero w połowie stycznia 2020 roku.

Znamy wysokość składki zdrowotnej na 2020 rok

Jednak patrząc na ubiegłoroczną podwyżkę o 22,38 zł (z 319,94 zł w 2018 roku do obecnych 342,32 zł w 2019 roku) - można spodziewać się, że składka zdrowotna w 2020 roku wyniesie ok. 370-380 zł miesięcznie (szacunkowa wartość). To daje ok. 130 zł miesięcznie więcej w 2020 roku na pełne składki ZUS (społeczne i zdrowotne) niż obecnie przedsiębiorcy płacą na ZUS (1316,97 zł - suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i ze składką na Fundusz Pracy).

Dla kogo mały ZUS od przychodu?

To w sumie daje ok. 1450 zł miesięcznie z tytułu składek ZUS w 2020 roku (1069,14 zł + 370-380 zł = 1439,14-1449,14 zł). Granica 1500 zł jest już niebezpiecznie blisko.

Kto może skorzystać z półrocznej ulgi na start w ZUS?

 

ZUSHOT